Co je RPSN?

Roční procentní sazba nákladů je součet úroků a všech poplatků souvisejících s půjčkou. Jedná se tedy o souhrnnou částku, kterou zaplatíte za poplatky za vyřízení a poskytnutí úvěru, poplatky za vedení účtu a samozřejmě i za samotné úročení.

V RPSN však nejsou zahrnuty poplatky a sankce za opožděnou splátku, změnu splátkového kalendáře, odklad splátek a další úkony. A právě ty mohou u mikropůjčky rozhodnout o celkové ceně.

Mikropůjčka netrvá rok, RPSN ztrácí význam

Používat RPSN k porovnávání půjček s delší dobou splatnosti jistě smysl má a poznáte podle ní také cenu mikropůjčky. ALE – podstatnou část sazby tvoří úroky, které však po přepočtení na reálnou dobu trvání půjčky (např. dvacet dní) hrají poměrně nedůležitou roli. Na výsledné ceně se totiž podílí jen minimálně.

Klíčové jsou především poplatky za vyřízení a poskytnutí. V praxi vás mohou dva různé produkty se stejným RPSN stát úplně jinou částku. Vysvětlíme si na následujícím příkladu:

RPSN první mikropůjčky tvoří ze tří čtvrtin úroková sazba za rok trvání půjčky. Zbylá čtvrtina připadá na poplatky.

U druhé půjčky tvoří poplatek za poskytnutí pětinu RPSN.

Za předpokladu, že jsou obě půjčky poskytnuty na stejnou dobu, bude první půjčka výrazně dražší než druhý. Důvod je prostý – poplatek za poskytnutí půjčky se hradí vždy v plné výši, ale úroky pouze podle doby trvání.

V případě první půjčky proto zaplatíte čtvrtinu RPSN za poplatky a navíc určitou částku za úroky. Za druhou mikropůjčku zaplatíte pouze pětinu RPSN na poplatcích. Vyšší úroky se na celkové ceně za dva týdny projeví jen nepatrně.

Na čem tedy opravdu záleží?

Porovnávání mikropůjček pouze podle RPSN je zavádějící, ale můžete se řídit dalšími parametry. Navíc záleží na prioritách, které jsou velmi individuální. Nemusí jít pouze o cenu, pro někoho je mnohem důležitější rychlé vyřízení, tedy aby byla půjčka 15 000 ihned na účet.

Spíše než na RPSN se soustřeďte na celkovou splatnou částku, možnou dobu trvání půjčky, rychlost vyřízení, způsob úhrady (na účet × v hotovosti), poplatky za prodloužení a za předčasní splacení, sankce za poručení smluvních podmínek a reference klientů, kteří již daný produkt využili.

Půjčit si můžete i zdarma, opravdu

V nabídce mnohých poskytovatelů zakotvila tzv. půjčka na 30 dní zdarma. Zažádat o ni mohou noví klienti, a lze ji využít pouze jednou. Momentálně jde o jeden z nejjednodušších způsobů, jak si půjčit bez poplatku a přitom se smluvně nevázat jako tomu je u kreditní karty. Musíte se však přizpůsobit pevně daným parametrům.