„Druhé kolo přijímacího řízení končí až 15. srpna, nebojíme se studentům vyjít vstříc, firmy si o ně samy říkají,“ komentuje důvod prodloužení možnosti podání přihlášek na své fakultě děkan prof. Vladimír Slivka. To, co si současní studenti Hornicko-geologické fakulty nejvíce chválí, láká i další studenty. Nejde jen o jednotlivé předměty jako např. zbrusu nový předmět Bezpilotní letecké prostředky v geoinformatice, fakulta nabízí obory týkající se zpracování odpadů, kartografie nebo životního prostřední. Portfolio studia doplňují i unikátní programy a obory, které nikde jinde než v Ostravě studovat nelze – nerostné suroviny, geomontánní turismus nebo důlní měřictví. A měřičů je potřeba dnes na každé stavbě, která se buduje pod povrchem, u každého tunelu, kolektoru nebo u povrchových dolů. Stejně zajímavý je i obor technologie a hospodaření s vodou. Současné trendy vodu vidí jako strategickou surovinu a na trhu práce jsou stále žádaní odborníci pro budování čistíren nebo řešení vodohospodářských problémů v souvislosti s globálním oteplováním. A toto je jen výběr z portfolia Hornicko-geologické fakulty. Fakulta také řeší problematiku kritických a strategických surovin EU, konkrétně těžbu lithia v ČR.

Uplatnění absolventů je jedna věc, ale přátelský přístup pedagogů, možnosti práce v laboratořích už od prvního ročníků na unikátních přístrojích, výjezdy na exkurze do terénu, možnost studia v zahraničí, studentský život v rámci jednoho z největších kampusů ve střední Evropě, je věc další. A nejde jen o studenty na prezenční formě studia, Hornicko-geologická fakulta má každý rok velký počet nových studentů i v kombinované formě a tradiční velký přetlak na Univerzitě 3. věku. Stejně jako na univerzitě se vedení fakulty s nově zvoleným děkanem věnují i přesahu do tzv. třetí role. Vedle studia a vědy jde o udržování hornických tradic, osvětu veřejnosti v oblasti životního prostředí nebo rozvoj regionu postiženého těžkým průmyslem a těžbou. Proto zde najdeme i odborníky na znovuvyužití brownfields.

 Vše o Hornicko-geologické fakultě, studiu na ní najdete ZDE