Hlavní technologie je umístěna na ploše 40 čtverečních metrů v hale termických procesů VŠB - TUO v Moravské Ostravě a pracuje na principu pyrolýzy, což je termický proces rozkladu uhlíkatých materiálů, který probíhá bez přístupu kyslíku. Součástí zařízení je kromě nezbytné pece, chlazení, čištění, tzv. pračky a dopravníků, také softwarem řízené vzdálené ovládání a monitorování všech podstatných dějů a procesů. Produktem inovativní technologie je pyrolýzní plyn a pyrolýzní olej. „Obě tyto suroviny jsou dále využitelné pro výrobu tepla, elektřiny a alternativních paliv. Dalším výstupem je uhlík ve formě využitelné po další zpracování, například pro filtrace – v průmyslu i medicíně, anebo po zušlechtění opět jako palivo,“ vysvětlil člen představenstva Ostravské LTS Vít Obdržálek.

Vstupem pro zařízení mohou být nejrůznější plastové materiály, které by jinak skončily na skládkách nebo ve spalovnách nebezpečného odpadu. Například i odřezky z obložení interiérů aut se u této technologie stávají alternativní náhradou za klasické fosilní zdroje a vstupují do procesu tzv. cirkulární ekonomiky, kde je principem několikeré využití lidskou společností produkovaných látek. Dalším krokem inovátorů by mělo být vybudování zařízení pro pilotní provoz s napojením například na vhodný energetický zdroj.