V pátek 21. 6. 2019 se v 17.30 hodin otevřou brány areálu dopravního podniku v Novohradské ulici, kde v rámci akce Punk in depo 2019 vystoupí legendární kapela Visací zámek spolu s Vypsanou fixou, jako předskokani zahrají P.B.J.P. Mimo hudebních lahůdek čekají na návštěvníky i tradiční stánky s občerstvením.

Lístky na tuto akci můžete zakoupit na www.cbsystem.cz, v obvyklých předprodejích Městského rezervačního systému a také v předprodejních kancelářích dopravního podniku.    Do 23. 5. 2019 za lístek zaplatíte pouhých 110 Kč, po tomto datu bude cena v předprodeji 220 Kč, na místě pak 330 Kč.

Další informace vám budeme přinášet na webu dopravního podniku nebo facebooku.

Organizační řád koncertu:

1. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se na místě nevyměňuje!

2. Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona!

3. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků ani za škody způsobené na jejich věcech.

4. Osobám mladším 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu dospělé osoby.

5. Do areálu není dovoleno vnášet jakékoliv nápoje, pet láhve, skleněné láhve, plechovky, zbraně, nože, nůžky, tyče na vlajky a další předměty, které by mohly být pořadatelem označeny za nebezpečné. Pořadatel si vyhrazuje právo osobní bezpečnostní kontroly!

6. Do prostoru konání akce je zakázáno nosit magnetofony, kamery či videokamery. Pořizování audio a videozáznamů je zakázáno! Porušení tohoto bodu může být klasifikováno jako trestný čin!

7. Fotografování je povoleno pouze z kompaktních fotoaparátů bez přídavného dlouhého objektivu. Mimo akreditované fotografy a novináře není povoleno do areálu vnášet profesionální fotoaparáty a objektivy!

8. Pořadatel a umělci si vyhrazují právo filmového, video a televizního záznamu koncertu a atmosféry festivalu. Návštěvník zaznamenaný na dokument může být dále zveřejňován bez dalšího upozornění a finanční náhrady.

9. Návštěvníci musí respektovat pokyny pořadatelů a pořádkové služby!

10. Vstupenka je jednorázový doklad a neslouží jako vrácenka. Při opuštění areálu nebude již možné se na znehodnocenou vstupenku vrátit zpět!

11. Do festivalového areálu je zakázáno vodit psy či jiná zvířata.