Jedná se o plně autonomního přepravního robota, který je schopný se sám učit. Robot je na cestě po závodě schopen rozpoznávat překážky a v reálném čase při plánování své trasy zohlednit i další informace z okolí. Pokud je to nutné, změní trasu tak, aby se vždy dostal do cíle v nejkratším možném čase. Robot tak přispívá k dalšímu zvyšování bezpečnosti práce i efektivity přepravy v závodě.

„První plně autonomní robot ve společnosti Škoda Auto našel uplatnění záměrně právě v závodě ve Vrchlabí. Tím se znovu potvrzuje význam tohoto závodu jako jednoho z nejmodernějších a technologicky nejvyspělejších provozů,“ uvedl člen představenstva společnosti Škoda Auto za oblast výroby a logistiky Michael Oeljeklaus a dodal, že: „S novým transportním systémem důsledně pokračujeme v zavádění technologických inovací v intencích Průmyslu 4.0.“

Transportní robot najednou přemístí až 130 kilogramů nákladu a správnou cestu si přitom zvolí zcela samostatně. Na rozdíl od dosavadních automatických systémů nepotřebuje navádění pomocí indukční smyčky, magnetického pruhu, ani navádění pomocí reflexních bodů. Pro naučení trasy stačí autonomního robota jednou provést po trase mezi jednotlivými stanicemi pomocí manuálního ovládání přes tablet nebo joystick.

Robot přitom samostatně sleduje okolí a zaznamenává změny, ke kterým v něm došlo a v případě potřeby si trasu samostatně změní.

Promyšlená moderní technika umožní autonomnímu robotu rychlou orientaci. Díky důmyslným senzorům a laserovým skenerům rozpozná robot jiná vozidla i pevné překážky, stejně jako osoby, které mu kříží cestu. Řídicí systém navíc detekuje rychlost, kterou se k překážce přibližuje, a rozpozná, zda hrozí kolize. V takovém případě autonomní robot automaticky zastaví nebo se překážce vyhne.

NOVÝ PLNĚ autonomní transportní systém přepravuje ve Vrchlabí díly mezi mechanickým měrovým centrem a obráběcími stroji.Zdroj: Škoda Auto

Na rozdíl od jiných přepravních systémů používaných ve společnosti Škoda Auto, svou trasu okamžitě upravuje podle informací ze svého okolí, aniž by přitom musel zastavovat. Pokud tento plně autonomní robot zjistí, že se na určitém místě na trase pravidelně setkává s překážkou, změní trasu trvale. Elektricky poháněný transportní systém je dle potřeby schopen dojet do kteréhokoli cíle ve vrchlabském závodě, který má plochu 16 tisíc metrů čtverečných.

Na své trase mezi obráběcími stroji a měrovým střediskem autonomní robot denně absolvuje zhruba 120 jízd a ujede přitom okolo 35 kilometrů. Testovací fáze a pilotní provoz již byly ukončeny. Do pravidelného provozu byl robot nasazen v červnu 2018. (pi)