Nežádoucí efekt Niagarských vodopádů

Odborníci vědí, že zatímco hluk pronikající zvenčí lze eliminovat vhodným situováním stavby, popřípadě volbou vhodných fasádních prvků, hluk, vznikající uvnitř prostoru, je nutné ,,uvěznit‘‘ v místě jeho samotného vzniku. Jedním z míst technického zařízení budov, která se podílejí na tvorbě vnitřního hluku, je odpadní systém pro odvod splaškové a dešťové vody. Ten o sobě totiž mnohdy ,,dává vědět´‘ nejrůznějším šploucháním, zurčením, šustěním a sykotem, tedy efekty, které patří spíše do nitra přírody než do komfortního interiéru. Vlivem proudění naráží voda rychlostí několika desítek kilometrů za hodinu na stěny potrubí. Nárazy jsou obzvlášť silné v místech přechodů mezi svislým a ležatým odpadním potrubím, tedy v místech oblouků, odboček, redukcí apod. Tento vysokofrekvenční zvuk navíc mnohdy znásobuje rezonance vzduchového sloupce v potrubí.

Odkaz na video: https://vimeo.com/67661364

Zájem o SKOLAN DB roste

Systém tichých odpadních trubek a tvarovek Skolan dB je schopen hluk účinně tlumit již v místě jeho samotného vzniku – uvnitř potrubí, a navíc i zamezit jeho vedení stěnou trubky. Děje se tak díky zvláštní molekulové struktuře a vysoké hustotě použitého materiálu, jehož složení je patentováno. Použitý polymer, obsahující minerální plnivo o vysoké molekulové hmotnosti, byl podrobován mnoha testům, které potvrdily, že trubky z něj vyrobeny tlumí hluk.

Vzhledem k tichosti – silnostěnnosti odpadních trubek a tvarovek Skolan dB lze dosáhnout hodnot hluku, které se blíží prahu vnímání lidského sluchu. Při testování bylo dosaženo hodnot výrazně nižších, než jaké vyžaduje DIN 4109 – norma, stanovující hlukové podmínky v prostorách chráněných před hlukem. Naměřená hodnota byla dokonce nižší, než požadavek přísnější německé směrnice VDI 4100.

Letitými výrobními zkušenostmi se bezpečně potvrdila stavebními fyziky předpokládaná skutečnost, že pouze nestejnorodá struktura materiálu v kombinaci s vysokou hustotou a tloušťkou stěny dokáží účinně tlumit zvuk. Jen v takových materiálech se totiž pohlcený zvuk mění v teplo a neprochází (je účinně tlumen).

Shrnutí nejdůležitějších výhod a vlastností systému Skolan dB do bodů

tlumení hluku 20 dB (A) dle zkoušek provedených podle normy DIN EN 14366 zkušebnou Frauenhofer Institut für Bauphysik ve Stuttgartu, s běžnými objímkami s gumovým těsněním,
tlustostěnný systém s vysokou měrnou hmotností 1,6 g/cm3,
splňuje ochranu proti hluku dle DIN 4109 max. 30 dB (A) i Směrnici VDI 4100 max. 25 dB (A),
kompletní dodávaný program od DN 56 do DN 200,
odpovídající délky s vloženým břitovým těsněním,
těsnění odolné proti olejům a tukům (NBR) je k dostání ve všech dimenzích,
certifikace pro centrální vysavače pro DN 56 až DN 150,
jednoduchý nasouvací systém zaručuje časově a cenově výhodnou montáž,
chemická stabilita od pH 2 do pH 12 – použité pro odpady z domácností,
stálý v horké vodě – krátkodobě do 110 °C,
není třeba žádných nákladných nástrojů při montáži,
čisté užití při rekonstrukcích,
jednoduchá doprava,
odolný proti korozi,
recyklovatelný,
stabilní v deformaci, 
dlouhá životnost.

Závěr

Systém tichých odpadních trubek a tvarovek Skolan dB svými vlastnostmi maximálně splňuje požadavky související s hygienou vnitřního prostředí. Rozhodnete-li se pro něj a do vašeho obydlí ho zabudujete, potom si nejen zvýšíte úroveň bydlení, ale předejdete nepříjemným okamžikům, které by hluk z odpadních trubek ve vaší nové nemovitosti vytvořil.