Pane řediteli, má vůbec sucho nějaké dopady na oblast provozovanou ŠPVS?
Upřímně, pokud nějaké jsou, tak minimální. Hodně nám pomáhá fakt, v jaké geografické oblasti se nacházíme, ale není to jen o tom.  O vodu, jako o každé bohatství, je třeba se starat a nečekat, až je jí nedostatek.  Provedli jsme řadu technických opatření, jejichž prostřednictvím jsme schopni zásobovat celou oblast z různých zdrojů.  Výpadek jednoho jsme schopni nahradit z jiného zdroje, aniž to často spotřebitel vůbec zaznamená. Musím poděkovat VHZ (Vodohospodářská zařízení Šumperk), že vyslyšela naše dlouholeté volání po prohloubení vrtu v Lesnici a tím jsme i optimálně rozložili rizika v zásobování vodou. Nesmírně důležitá je dlouhodobě odpovědná práce na vodovodní síti, včetně potřebných investic. Síť jsme přebírali se ztrátami vody okolo 46%, nyní se pohybujeme něco nad 10%, a to je více než slušný evropský průměr. 
Zvykli jsme si otočit kohoutkem a kvalitní vody je dostatek. Co Ti spotřebitelé, kteří nejsou napojení na Vaši síť?
Máte pravdu, pokud voda teče, většinou nás nenapadne, že by to tak jednou nemuselo být. Tuto realitu prožilo v letních měsících mnoho majitelů individuálních zdrojů, kde voda došla. A nejde jen o to, že voda leckde zmizí. V naší akreditované laboratoři máme doloženo množství výsledků rozborů vody ze studen občanů, že kvalita vody individuálních zdrojů se zhoršuje rok od roku. V létě jsme realizovali desítky závozů pitné vody do obcí mimo tarifní oblast VHZ, víceméně jsme na pokraji technických možností, kterými disponujeme. Vše jsme mohli realizovat díky promyšleným investicím do provozního majetku společnosti, který od počátku naší smlouvy s VHZ přesáhnul částku 200 mil Kč.
Dovážení vody do studen asi není optimální řešení, je to tak? Vozit vodu do studny je opravdu nesmysl a neděláme to, protože voda se ihned vsákne do podloží. Vodu navážíme do vodojemů či retenčních nádrží, v některých případech zapůjčujeme cisterny na podvozku. Situace s nedostatečnými individuálními zdroji vody je pochopitelně řešitelná připojením na skupinový vodovod. Technicky je to celkem jednoduché, ale investičně poměrně náročné a nelze to realizovat v řádu týdnů. Řada obcí již napojených na vodovod, své sítě rozšiřuje i do okrajových částí, kde jsou lidé stále odkázáni na lokální zdroje.
To znamená, že budete mít více zákazníků. Zvládnete to?
Výsledky v různých oblastech našich služeb dlouhodobě ukazují, že děláme svou práci odpovědně a dobře. A nemyslím tím „za tři“, jako ve škole… Provozování vodovodů a kanalizací je odborně náročná a zodpovědná profese.  Musíte o tom „něco“ vědět, jinak Vám neteče z kohoutku kvalitní voda za odpovídající cenu. Jistota naší dodávky kvalitní vody, technický stav provozovaných sítí a odborná způsobilost nás, jako provozovatele, potvrzuje, že jsme se vydali tou správnou cestou. Navzdory tomu se objevují snahy o alternativní způsob provozování, které nejsou založeny na odborných principech, ale na politických nebo čistě osobních ekonomických cílech. Tyto změny mohou mít negativní dopad na kvalitu provozování a dodávky a mohou se nemile dotknout všech odběratelů. V dodávání vody není místo na experimenty, to mi věřte.