Celý den tak bude věnován významu vody ve městě a přírodě, jejím vlivu na životní prostředí, ale také mnoha dalším zajímavým tématům, jako např. koloběhu vody ve městě i krajině, významu zeleně pro život ve městě, a poskytne řadu tipů k využití dešťové vody v městském prostředí či k obnově zelených ploch ve městě. Návštěvníci se také dozvědí, jakým způsobem ovlivňuje naše každodenní chování stav krajiny i přírody a mnoho dalšího. Neméně zajímavé budou informace o tzv. šedé infrastruktuře ve městě a jejím efektivním využití.

Aktivity v rámci interaktivních workshopů se zaměří také na to, jak je možné aktivně ovlivnit využití vody ve prospěch přírody i lidského zdraví, a seznámí návštěvníky i se smyslem vody v zemědělské půdě a rovněž s významem vody pro člověka v souvislosti se správným pitným režimem.

Magistrát hlavního města Prahy k tomuto tématu připravil letáky shrnující nejdůležitější informace o vhodném pitném režimu, o tom, jaké jsou příznaky dehydratace a jak tento stav nejlépe napravit. Informační materiál obsahuje i rady týkající se předcházení dehydratace u nejvíce ohrožených skupin obyvatel, jimiž jsou především malé děti a senioři.

V rámci akce Voda je život je připravena i atraktivní foto a video soutěž! Do soutěže se mohou zapojit i kolektivy se společným dílem. Více na vodajezivot.eu/soutez

Dopoledne bude určeno pro školy, a to pro děti z MŠ i ZŠ, případně nižších tříd víceletých gymnázií. Nejen pro nejmenší bude připraveno od 10.00 hodin divadlo s pohádkou. Následovat bude odpolední blok akce Voda je život, který rozproudí rytmy bubenické show Tam Tam Batucada.

Více informací o celé akci a programu naleznete na vodajzivot.eu a portalzp.praha.eu/evvo. Voda je život je i na Youtube, Facebooku a Instagramu!