Nadační fond VÍTKOVICE STEEL od roku 2006 přispěl na potřebné projekty částkou téměř 74 miliony Kč. „Dlouhodobě spolupracujeme s řadou neziskových organizací, které pomáhají zejména v sociální oblasti, v péči o zdraví, ve vědě a vzdělávání, zdravotnictví, tělovýchově a sportu. Podporujeme projekty zaměřené na pomoc dětem, seniorům, nemocným nebo jinak znevýhodněným lidem,“ vysvětlila Kateřina Nogolová, členka Správní rady Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL.
Zdroj: Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
Projekty, které mají smysl
Díky nadačnímu fondu například pořídilo Středisko výchovné péče Ostrava-Koblov, které je součástí Diagnostického ústavu pro mládež Ostrava-Kunčičky, novou multifunkční posilovací věž pro děti. Jedním z posledních podpořených projektů je „Perpetuum mobile“ neziskové organizace Černí koně, která pomáhá hendikepovaným vyrovnat se s nepřízní osudu. Nadační fond přispěl na speciální kola, která si bezplatně půjčují rodiny s dětmi s tělesným postižením.

„Naše nezisková organizace jako jediná tato speciální kola vyrábí a zajišťuje bezplatné zapůjčení, vč. servisu, rezervačního webu a speciálních úprav. Děkujeme zdvořile nadačnímu fondu VÍTKOVICE STEEL, díky kterému se nám daří realizovat a dále rozvíjet projekt „Perpetuum mobile - Národní projekt“, směřující k naplnění našeho cíle a poslání,“ uvedli zástupci organizace Černí koně.
Zdroj: Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
V době koronavirové pandemie pomohl Nadační fond VÍTKOVICE STEEL pořídit robotický přístroj na diagnostiku COVID-19 pro Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který provádí testování na přítomnost COVID-19 od počátku března a patří mezi nejvytíženější v republice. Nový přístroj pomohl zefektivnit náročnou práci laboratoře.

Nová výzva – nová příležitost
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL nyní vyhlašuje další výzvu na podporu regionálních projektů. O finanční příspěvek se mohou hlásit organizace či jednotlivci, kteří zašlou zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí nebo seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb. Zájemci mohou posílat žádosti od 1. srpna do 15. září 2020.
Podrobnější informace a dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách fondu www.nadace.vitkovicesteel.com
O přidělení finanční podpory rozhodne správní rada nadačního fondu na podzim. 
Zdroj: Zadavatel

„V loňské výzvě jsme podpořili 19 projektů žadatelů z řad veřejnosti a 8 projektů od našich zaměstnanců, tedy z programu LIDÉ ZE STEELU POMÁHAJÍ. Na nové žádosti a projekty se moc těšíme. Mohou se hlásit i ti, kteří dříve nebyli úspěšní,“ doplnila Kateřina Nogolová.