V rámci výstavy budete moci vystavená dílka i zakoupit – drobná keramika, vánoční dekorace či přáníčko z Déčka jistě potěší nebo bude skvělým dárkem pro někoho jiného. Na každé odpoledne (od 16.00) je připravena také tvořivá dílnička pro děti.

SVČ Déčko se také v rámci Vánoční výstavy připojí k celostátní akci „Česko zpívá koledy“ ve středu 11.12. v 18.00, kdy s Náchodským Deníkem zazpíváme koledy u vánočního stromu na náměstí (v případě nepříznivého počasí uvnitř v Pranýři).

V průběhu Vánoční výstavy se můžete zapojit také do charitativní sbírky hygienických potřeb, trvanlivých potravin a věcí denní potřeby (ne oblečení a hračky) pro rodinu s malými dětmi v nouzi. Tyto věci můžete přinést na výstavu nebo do Déčka pod vánoční stromeček jako dar, který později bude předán rodině.

http://www.deckonachod.cz/akce

Aktivity v rámci výstavy jsou hrazeny z projektu Euroregionu Glacensis „Ahoj sousedé – spolupráce v Evropském městě Náchod – Kudowa-Zdrój“ (CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0002083).