Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

Jako člověk, který se celý život zabývá prací s lidmi ať už z pozice pedagoga, řídícího pracovníka nebo komunálního politika, si uvědomuji, že spokojenost, klid i štěstí lidí se rodí v prostředí, ve kterém pracují, baví se, vyřizují své záležitosti, vzdělávají se – zkrátka v obcích a městech. Zkušenosti z komunální politiky mi ukazují, že dobrá vůle vedení měst a obcí je často v nesouladu s nově přijímanými zákony a že pravomoc volených zastupitelstev je omezována zákonnými normami, někdy jen strachem z možných následků jejich porušování. Chtěl bych proto zejména přispět k propojení zájmů občanů s projednáváním a přijímáním norem, které jim život ulehčí, nikoli zkomplikují, které zajistí trvalý růst životní úrovně ale současně i udržitelný rozvoj lidské společnosti. To znamená především Zprostředkovat komunikaci s různými úřady při řešení konkrétních problémů, spolupracovat s orgány obcí, měst a krajů a přenášet do Senátu pohled místních samospráv na legislativní problémy. Dalšími významnými tématy, kterým bych se chtěl věnovat je kvalitní a dostupné vzdělávání a problematika školství. Za důležité považuji i otázky řešení odpovídající odměny za práci, zejména motivaci lidí ke smysluplnému pracovnímu zapojení.

Jaké profesní či životní zkušeností chcete při práci v Senátu uplatnit?

Určitě budu chtít využít zkušenosti z komunální politiky, kde jsem postupně z pozice řadového zastupitele prošel člena rady města, náměstka primátora až k funkci primátora. S tím byla spojena i práce ve finančním výboru města i kraje. Působím i jako předseda Svazu obcí Vysočiny a člen rady Národní sítě zdravých měst a angažuji se i ve Svazu měst a obcí.

Před vstupem do politiky jsem mnoho let působil ve školství v manažerských pozicích, a proto si myslím, že k této problematice mám hodně co říci.

Co nejvíc trápí váš region, za který kandidujete?

Problémy se liší podle velikosti obcí i jejich polohy. Obecně je to však neustále problém infrastruktury. I když v posledních letech byly do oprav silnic na Vysočině investovány velké částky, je pořád co dohánět. Větší sídla zase trápí neexistence obchvatů. Kvalitní životní prostředí Vysočiny je bohužel vyvažováno tím, že ač jsme zdrojem vody pro velkou část ČR (včetně Prahy), vyplývají z toho pro naše zemědělce jenom omezení. Rozptýlené osídlení klade další nároky na organizaci dopravy do zaměstnání, škol, k lékaři atd. Specifická je pak problematika Dačicka a Slavonicka, které administrativně patří do Jihočeského kraje.

Na které téma se chcete v Senátu zaměřit?

Rád bych se v prvé řadě věnoval tématům, která jsou nyní aktuální i pro města a obce. To znamená financování vzdělávání a sociální péče, pravidla pro sociální bydlení. Dalším tématem, které je spojeno s mojí současnou prací je koncepční řešení odpadového hospodářství. Jistě budou důležité i otázky bezpečnosti a realizace opatření k jejímu zajištění. Těch témat je možno vyjmenovat celou řadu, ale je potřebné, aby byla nalézána řešení, která jsou reálná a problém opravdu řeší.

Jak nejraději relaxujete po své práci?

Největší radost mám ze svých vnoučat. Chvíle strávené s rodinou jsou nejlepším balzámem na unaveného ducha. Přes léto mám dost práce i na zahradě a chalupě, ale každoročně si najdu čas na poznání dalšího koutu naší vlasti, který ošlapu vlastníma nohama. Ze sportovních aktivit pozdního mládí už by zbyla jenom turistika a v zimě lyže.