Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

Na první pohled by se mohlo zdát, že Senát nemůže nic ovlivnit. Nicméně například právě nyní se v Poslanecké sněmovně bojuje o zvyšování minimální mzdy a zákon bude schvalovat také horní komora parlamentu. Z hospodářského růstu musí mít užitek všichni občané, proto jako sociální demokracie budeme trvat na zvyšování minimální mzdy, trvalém růstu platů a mezd a důstojné valorizaci starobních důchodů. Udržíme vysokou zaměstnanost a budeme pomáhat nejvíce postiženým regionům ohroženým sociálními dopady nezaměstnanosti. Další prioritou je kvalitní vzdělávání. Proto chceme postupně navyšovat platy pedagogů. Musí se rovněž stabilizovat situace ve zdravotnictví. ČSSD prosazuje zvýšení platů a mezd zdravotníků a zastavení odlivu kvalifikovaných a zkušených lidí.

Co se vám podařilo v uplynulém volebním období prosadit?

Díky mé iniciativě se například Senát postavil proti rušení některých finančních úřadů. V našem kraji šlo o finanční úřad v Konici. Za důležitou považuji také mou iniciativu související s projednáváním zákona o lázeňství. Bojoval jsem proti negativnímu dopadu zákona na pacienty související s krácením seznamu nemocí, na které mohl lékař vypsat lázně hrazené ze zdravotního pojištění.

Vidíte nějaký reálný dopad práce v horní komoře?

Je třeba si uvědomit, že práce v Senátu se týká zákonů. Řeknu poněkud nepřesný příměr, ale Senát není pekařství. Tam zákony nepečeme, ale posuzujeme je. Pakliže se domníváme, že zákon je špatný, a shodneme-li se na protinávrhu, tak se tento návrh vrátí do Poslanecké sněmovny.

A co práce v regionu?

Díky mé podpoře probíhají ročně v mém volebním obvodu desítky konkrétních akcí. Podílím se například na práci Mikroregionu Bystřička a Mikroregionu Království, podporuji kulturní akce, sportovní projekty zaměřené na mládež, ale i soutěže žáků a studentů. Za důležitou považuji také svou roli senátora coby iniciátora řady konkrétních jednání, jejichž cílem je zlepšení nabídky veřejných služeb včetně dopravy a bezpečnosti.

V politice se pohybujete řadu let. Jak je možné, aby člověk měl pohodové rodinné zázemí a vztahy?

Věřím, že to zvládáme. Právě díky pochopení rodiny mohu už dlouhá léta působit ve veřejném životě. Svým nejbližším za to musím jen poděkovat, protože takové zapojení je vždy na úkor rodiny. Na druhé straně jsem už osmatřicet let ženatý, což také o něčem vypovídá.

Jak se nejlépe odreagujete?

Myslím, že mi sluší role dědečka, který připravuje program pro dva báječné vnuky. Rád také s manželkou cestuji po České republice a obdivuji krásy přírody i kulturní bohatství, které nám zanechali naši předkové. A jako bývalého veslaře mě to samozřejmě táhne na vodu, takže se snažím každý rok sjet se svými blízkými nějakou naši řeku.

Proč kandiduji

Během uplynulých šesti let práce v Senátu jsem měl možnost zúročit své zkušenosti z práce primátora statutárního města Olomouce a hejtmana Olomouckého kraje. Vytvořil jsem si řadu kontaktů a pomáhám přenášet názory lidí z regionu včetně starostů do českého zákonodárství.

Práce senátora mi umožňuje podporovat řadu prospěšných akcí v našem regionu a pomáhat lidem, kteří se mne obracejí s konkrétními problémy.

K mým prioritám patří především doprava a dopravní obslužnost, bezpečnost a kvalita i dostupnost zdravotní a sociální péče. Jsem aktivní také v oblasti vzdělávání. Jsem hanáckým patriotem, který dbá na tradice zanechané nám jako dědictví našimi předky.
Každou z mých priorit mohu doložit konkrétními činy, které jsem pro jejich naplnění podnikl.