Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

Na první pohled by se mohlo zdát, že Senát nemůže nic ovlivnit. Nicméně například právě nyní se v Poslanecké sněmovně bojuje o zvyšování minimální mzdy a zákon bude schvalovat také horní komora parlamentu. Z hospodářského růstu musí mít užitek všichni občané, proto budeme jako sociální demokracie trvat na zvyšování minimální mzdy, trvalém růstu platů a mezd a důstojné valorizaci starobních důchodů. Udržíme vysokou zaměstnanost a budeme pomáhat nejvíce postiženým regionům ohroženým sociálními dopady nezaměstnanosti. Další prioritou je kvalitní vzdělávání. Proto chceme postupně navyšovat platy pedagogů. Musí se rovněž stabilizovat situace ve zdravotnictví. ČSSD prosazuje zvýšení platů a mezd zdravotníků a zastavení odlivu kvalifikovaných a zkušených lidí.

Co se vám podařilo v uplynulém volebním období prosadit?

Posledních šest let jsem se plně věnoval práci pro náš výjimečný region a těší mě, že se některé záměry podařilo uskutečnit. Například před dvěma lety započala pro občany Jablunkovska a okolí nová éra v cestování po železnici. Společnost RegioJet vyslyšela mé argumenty a vrátila Návsí a celé Jablunkovsko na mapu destinací, do nichž zajíždějí pravidelné vlakové spoje.

Ke zdárnému konci spěje tolik potřebný obchvat Třince a příznivě se vyvíjejí i události ve věci obchvatu Frýdku-Místku. Snad se tedy během několika málo let dostaneme bez kolon, popojíždění a nekonečného čekání do Ostravy a napojíme se na dálnici D1.

Problémy s dopravou hlavně příhraničních oblastí jsme řešili návrhem novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který se snaží reagovat především na problematiku objíždění mýta a poškozování vozovek silnic nižších tříd některými řidiči nákladních vozidel.

Vidíte nějaký reálný dopad práce v horní komoře?

Je třeba si uvědomit, že práce v Senátu se týká především zákonů. Ty v Senátu jednak sami navrhujeme, stejně tak ale posuzujeme i návrhy poslanců a vlády. Pokud se domníváme, že jejich návrh je špatný a shodneme se na protinávrhu, pošleme jej zpět do Poslanecké sněmovny. Snažíme se však vždy o to, aby výsledkem našeho jednání byly zákony, které jsou dělány pro lidi, ne proti lidem. Aby měly v důsledku pozitivní a praktický přínos pro životy občanů. Já sám jsem byl spolunavrhovatelem více než desítky konkrétních zákonů, které se týkaly například oblasti dopravy, zdravotnictví, sociální oblasti nebo změn zákoníku práce.

A co práce v regionu?

Za důležitou považuji svou roli senátora coby iniciátora řady konkrétních jednání, jejichž cílem je zlepšit nabídku veřejných služeb včetně dopravy a bezpečnosti v našem regionu. Kromě toho se účastním mnoha regionálních akcí, které zároveň podporuji. Zajímám se také o činnost spolků a sdružení na Třinecku, Českotěšínsku i Jablunkovsku. Nesmírně ctím zdejší kulturní tradice a podporuji jejich uchování stejně jako zvyšování turistické zajímavosti zdejšího rázovitého dvojjazyčného regionu. Vzhledem k tomu, že mám velmi rád sport, zajímám se o sportovní projekty zaměřené na mládež i na soutěže žáků a studentů.

V politice se pohybujete řadu let. Jak je možné, aby člověk měl pohodové rodinné zázemí a vztahy?

Věřím, že to zvládáme. Právě díky pochopení rodiny mohu působit ve veřejném životě. Svým nejbližším za to musím jen poděkovat, protože takové zapojení je vždy na úkor rodiny. Na druhé straně jsem už 28 let ženatý, což také o něčem vypovídá.

Jak se nejlépe odreagujete?

Vždycky jsem byl sportovec tělem i duší a této části své osobnosti jsem se v podstatě nikdy nevzdal. I když času je teď mnohem méně. Posadit se na kolo a rozjet se po krásných beskydských úbočích, to je pro mne zároveň potřeba i relaxace. Stejně vnímám i každý další sportovní zážitek, ať už se jedná o tenis, lyžování či nějaký kolektivní sport.