Proč je projekt tak oblíbený?

Děti díky lekcím poznávají nové kamarády ze své vlastní školy a navíc cvičí s učitelem, trenérem či paní vychovatelkou, které dobře znají. Také nemusí nikam přejíždět či na kroužek někde čekat. Cvičitelům se zase líbí, že nejsou vázáni žádnými plány a mohou lekce vést dle toho, co děti baví. Aby bylo cvičení pestré a zajímavé, přidávají do hodin i netradiční aktivity. Děti se navíc zapojují do projektu dobrovolně, a tak je pro cvičitele jakousi odměnou, že vždy cvičí s žáky, kteří se hýbat chtějí.

Sportovní hry jsou jednou z hlavních náplní lekcí Sportuj ve školeZdroj: AŠSK/Martina Gräf
Sportovní hry jsou jednou z hlavních náplní lekcí Sportuj ve škole 

Motivací je určitě i fakt, že lekce jsou plně hrazeny vaší Asociací…

Každý cvičitel je rád za svou odvedenou práci zaplacen a hrubá mzda 350 Kč za lekci je ve školním prostředí nadstandardní. Školy zase ušetří nejen peníze, které by musely zaplatit vedoucím sportovních kroužků, ale také finance za pomůcky.  Každá zapojená instituce od nás totiž obdrží sportovní vybavení.

Jak vypadá „Sportuj ve škole" v běžné praxi?

Z vlastní zkušenosti vím, že počet volných hodin v tělocvičnách je jako šafránu, takže v průměru vedou školy dvě lekce týdně. Ve skupině je maximálně třicet dětí, takový počet žáků už je pro cvičitele ale hodně náročný. Já mám tudíž k ruce paní asistentku. V jiných školách zase pomáhají starší žáci, díky čemuž se zlepšují vztahy mezi dětmi. Do projektu se navíc zapojily i školy s handicapovanými žáky a žákyněmi.

Kdo s dětmi nejčastěji cvičí?

Především tělocvikáři a sportovní trenéři. Líbí se mi také zpřístupnění projektu menším školám tím, že mohou s dětmi cvičit i paní vychovatelky, které se pohybu v družinách i tak běžně věnují. Děti se s nimi navíc velmi dobře znají, a tak je společné sportovní aktivity baví.

Zdroj: AŠSK/Martina Gräf
Dagmar Hubáčková vede hodinu Sportuj ve škole na ZŠ Velvary 

Můžete popsat, jak nejčastěji probíhá vaše lekce „Sportuj ve škole"?

Každá moje hodina je jiná, zaměřená na konkrétní sport či aktivitu. Někdy cvičíme všichni, jindy se rozdělíme na dvě či více skupinek. V lekcích ráda využívám netradičních pomůcek, cvičíme například s barevným padákem, vodními nudlemi, velkými i malými míči.

Zdroj: AŠSK/Martina Gräf
Děti ze ZŠ Velvary cvičí v rámci projektu Sportuj ve škole

Cvičitelé čerpají inspiraci z unikátní sportovní metodiky, která byla vyvinuta v rámci programu „Hodina pohybu navíc", na nějž „Sportuj ve škole“ volně navazuje. Plánujete jí rozšiřovat?

Hry a cvičení v ní uvedené jsou pro cvičitele velmi užitečné. Sama bych bez metodiky a videí s dětmi asi nikdy nezkusila hrát ragby, které je přitom moc baví. Líbilo by se mi metodiku tudíž rozšířit o další sporty, třeba o atletiku, vybíjenou, florbal, gymnastiku či zdravotní cvičení. Tyto sportovní aktivity by si pak každá škola mohla přizpůsobit dle svých podmínek a zájmů.

Kam plánujete projekt „Sportuj ve škole" posouvat od začátku příštího roku?

Za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy chceme v příštím roce zapojit až tisíc škol. Už nyní máme předběžně přihlášených přes devět set a každým dnem registrace přibývají. A do budoucna bychom si přáli, aby se cvičilo úplně na všech českých školách.