Rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech byly tématem Dopravní konference, jejíž osmý ročník se uskutečnil 5. září 2019 v kongresovém sále Paláce Pardubice.

Pardubický kraj je v komplexním řešení problémů jednotlivých dopravních cest pro zbytek republiky opravdovým vzorem. „Unikátní geografická poloha nám umožňuje velmi dobře propojit všechny čtyři druhy dopravy – silniční, železniční, lodní i leteckou. Regionem protéká velká řeka, v Pardubicích je letiště, město je historicky dopravním uzlem našeho státu. Nezastírám, že tuto výhodu dlouhodobě rozvíjíme,“ říká Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje, která pravidelně dopravní konference spolupořádá.

Podle Tomáše Blechy ze Státního fondu dopravní infrastruktury přesáhne rozpočet tohoto fondu v letošním roce částku 100 miliard korun. Vyčerpáno je zhruba 52 procent, přičemž nejvíce peněz jde na výstavbu dálnice D35 v úsecích Opatovice – Časy a Časy – Ostrov, modernizaci železniční stanice Letohrad, železničního uzlu Pardubice a náročnou přestavbu mostu přes Labe mezi obcemi Valy a Mělice. V příštím roce se počítá s rozpočtem ve výši 87 miliard korun.

Podle Radka Mátla, pověřeného řízením Ředitelství silnic a dálnic ČR, je letošní rozpočet ve výši 46 miliard korun nejvyšší od roku 2010. Ve výstavbě je v současnosti celkem 131 km nových dálničních úseků, 60 km obchvatů a přeložek na silnicích 1. třídy. Zatímco první dva úseky D35 se již staví, dalších šest úseků je v přípravě územních rozhodnutí, z nichž některá jsou již vydána a některá se projednávají. Za klíčové stavby považuje generální ředitel Správy železniční dopravní cesty Jiří Svoboda například probíhající rekonstrukci železniční stanice Letohrad, modernizaci uzlu Pardubice či zdvojkolejnění tratě do Rosic.

Pochlubit se mohla také ředitelka společnosti East Bohemian Airport Hana Šmejkalová. Úpravou bývalého vojenského autoparku vzniklo 600 bezplatných parkovacích míst pro klienty letiště a byl zrealizován nákup závorového systému. Do 31. srpna letošního roku letiště odbavilo 75 tisíc cestujících, dalších více než 30 tisíc cestujících bude odbaveno do konce roku.

V oblasti lodní přepravy jsou pozitivní zejména kroky k přípravě rekreační plavby.