Prozraďte, jak budou letošní Dny obce, které v Moravském Písku chystáte, vypadat?

Den obce se u nás slaví od roku 2000, kdy jsme si připomněli 700 let od první písemné zmínky o Moravském Písku. Od té doby se oslavy obce rozrostly do celodenní akce. Výjimkou nebude ani letošní rok. Letos se v rámci této akce koná již 17. ročník Běhu Moravským Pískem, který je zároveň memoriálem Zdeňka Damborského. Tento již tradiční závod se těší hojné účasti běžců všech kategorií. Po celý den také míváme připravený program pro děti, na němž se podílí základní a mateřská škola a takřka všechny spolky a sdružení v obci – od hasičů přes sportovní střelce až po seniory. Každý spolek má své stanoviště, kde děti plní různé úkoly a soutěží, je tam i dětská diskotéka. Na letošní odpoledne Dne obce si připravili místní senioři speciální program, do něj si pozvali známého imitátora Petra Jablonského. Stalo se dobrou tradicí, že v Den obce zahajuje letní provoz naše koupaliště.

Co dalšího zajímavého pro obyvatele Moravského Písku chystáte?

Pracujeme na realizaci dvou velkých investičních akcí. V tuto chvíli prochází kompletní rekonstrukcí sokolovna, která je pro nás místem, kde se odehrává veškeré společenské a kulturní dění v obci. Náklady na opravy se vyšplhají na padesát milionů korun, hotovo by mělo být vše do konce února příštího roku. Rozsah rekonstrukce je veliký, probíhá výměna elektroinstalace, vodovodu, odpadů a kanalizace, výměna oken. Buduje se nové zázemí sokolovny, kde budou nové sprchy a šatny pro sportovce, vznikne nový bufet se zázemím k pořádaným akcím. Staví se nový byt pro správce. Na projekt rekonstrukce sokolovny jsme požádali o dotace a čekáme na výsledek našich žádostí.

Další velkou stavební akcí v obci, která se nyní rozbíhá, je přístavba odborných učeben a zázemí kuchyně Základní školy v Moravském Písku. Jedná se o jazykovou učebnu a o učebnu chemie a fyziky. Abychom mohli učebny zbudovat, museli jsme začít bouráním staré školní družiny. Toto je stavba za zhruba 37 milionů koruna a máme přislíbenou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj, která by mohla dosáhnout až 26 629 159 Kč. Stavba by měla být dokončena do dubna příštího roku.

Je něco, s čím se nyní v obci potýkáte a nedaří se vám to vyřešit?

Hledáme do naší obce zubaře. Zdarma pro něj máme připravené stavební místo a vybavenou ordinaci. Pomoc při „rozběhnutí“ zubařské praxe mu poskytne naše bývalá paní doktorka, která tu zubařskou praxi provozovala.

Obec provozuje letní koupaliště, jaká bude letošní otevírací doba a jak se vám daří koupaliště udržet v provozuschopném stavu?

V letní sezoně bývá otevřeno každý den za pěkného počasí od 9 do 18 hodin. Za luxusního počasí tam bývá i kolem 450 lidí, běžná návštěvnost je okolo 200 až 250 návštěvníků. Loni bylo za krásných slunečných dnů i noční koupání, které probíhalo ve středu a v sobotu od 20.00 do 22.00 hodin. V letošním roce, pokud to počasí dovolí, budeme noční koupání rovněž provozovat. Podrobnosti budou vždy aktuálně upřesněny na internetových stránkách naší obce www.moravskypisek.cz. Je pravdou, že místní koupaliště bylo vystavěno už někdy v roce 1976 a po drobných úpravách je pořád de facto původní. Každý rok před sezonou to vyžaduje značné úsilí, abychom jej udrželi v parametrech, jaké jsou dnes požadovány.

Na jaké zajímavé akce v obci byste rád pozval návštěvníky Moravského Písku?

Čtenáře bych rád pozval na naše tradiční hody. V červnu budou Folklorní písecké slavnosti, v září jste zváni na Burčákové slavnosti, 1. prosince na akci Rozsvícení vánočního stromu a 1. ledna na tradiční ohňostroj. Všechny připravované akce budou zveřejněny na internetových stránkách obce.

Den obce