Mamografické vyšetření nebolí a může zachránit život

Mamografie je efektivní a zcela bezpečná metoda vyšetření prsů. Jejím hlavním cílem je včasné odhalení nádoru, aby mohla být případná léčba zahájena co nejdříve. Dnešní moderní přístroje navíc umožňují pořízení snímků ve vyšší kvalitě s využitím minimální dávky záření. Také umožňují výrazně nižší míru komprese (stlačení) prsou při snímkování. Podle European society of breast imaging zvládá většina žen vyšetření velmi dobře. Ze 40–50 % jej označují za bezbolestné, za trochu bolestivé 40 % žen. Jako spíše bolestivou metodu ji vnímá 12 % žen a za velmi bolestivou ji považují pouze 4 %.

Na bezplatné screeningové mamografické vyšetření má v České republice nárok každá žena od 45 let věku v intervalu dvou let.
K jeho absolvování je třeba získat žádanku (doporučení) od praktického lékaře nebo gynekologa. „Screening se provádí na akreditovaných screeningových mamografických pracovištích, kterých je v současné době na území České republiky 67. Zdravotnická skupina EUC a.s. vlastní 12 z nich. Všechna tato pracoviště jsou vybavena špičkovými zobrazovacími přístroji, s nimiž pracují vysoce erudovaní lékaři a radiologické asistentky. Preventivní vyšetření podstupují ženy, které nemají příznaky onemocnění prsů (nezaznamenají u sebe bulku, krvavý výtok, nově vtaženou bradavku či kůži atd.),“ objasňuje Mgr. Žaneta Honová, MBA, DBA z mamocentra EUC Kliniky Kladno.