Úpravna vody Březová je největší úpravna na Karlovarsku. Upravuje se zde voda ze Stanovické nádrže. Pitná voda vyrobená na úpravně se distribuuje v rámci Oblastního vodovodu Karlovarska, ze kterého se zásobuje 40% obyvatel kraje (Karlovy Vary, Ostrov, Chodov, Horní Slavkov, Jáchymov a dalších 25 obcí).

Po zavedení ultrafiltrace se snížilo množství dávkovaného chloru

Úpravna prošla v předchozích letech rozsáhlou modernizací. Budova byla kompletně zrekonstruovaná, modernizovalo se zařízení úpravny a dokončila se plná automatizace provozu. Aby se zvýšila bezpečnost úpravy i v případě zhoršení kvality využívané povrchové vody, byla na úpravně v roce 2016 instalovaná technologie ultrafiltrace. Jednalo se přitom o její první použití na takto velké úpravně v ČR. Ultrafiltrace využívá k filtrování vody membrány, které dokáží spolehlivě zachytit všechny nerozpuštěné látky do velikosti bakterií a virů. Po zavedení této moderní technologie tak bylo možné výrazně snížit množství chloru dávkovaného do pitné vody pro hygienické účely. 

Vodárna Březová

Desinfekce plynným chlorem přinášela bezpečnostní rizika

Do loňského roku se pro desinfekci pitné vody na úpravně využíval plynný chlor. Manipulace s tímto plynem však přinášela bezpečnostní rizika a bylo nutné realizovat řadu bezpečnostních opatření pro ochranu zaměstnanců i veřejnosti. Proto se provozovatel úpravny, společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., (Vodakva) dlouhodobě zabýval otázkou možné náhrady tohoto způsobu desinfekce.

Vhodnou alternativou dávkování plynného chlóru je desinfekce koncentrovaným roztokem chlornanu sodného. Tato metoda je velmi rozšířená pro desinfekci menších vodních zdrojů a pro hygienické zabezpečení vody na vodovodní síti. Její využití na velkých úpravnách v obtížně dostupných lokalitách je však problematické. Průmyslově vyráběný koncentrovaný produkt, který se při této metodě používá, je totiž nutno dovážet v barelech a nelze ho ve větším množství skladovat, aby nedošlo ke snížení koncentrace účinné látky a tvorbě sedimentů.

Desinfekční prostředek lze vyrobit přímo na úpravně z potravinářské soli

Tyto problémy řeší technologie tzv. „elektrochlorace“. Při ní se zředěný roztok chlornanu sodného vyrábí elektrolýzou z nasyceného roztoku chloridu sodného, tedy z roztoku potravinářské soli, přímo na úpravně vody. Potravinářská sůl je pro skladování a transport bezproblémová a provoz má vždy k dispozici čerstvě vyrobený desinfekční prostředek.

Vodárna Březová

Vodakva má s elektrochlorací dlouholeté zkušenosti. První podobné zařízení instalovala již v roce 2010 na úpravně pitné vody ve Žluticích. Výsledky osmiletého provozu potvrdily, že elektrochlorace je bezpečná a spolehlivá metoda desinfekce. Navíc jde o zařízení, které nemá negativní dopad na životní prostředí a jehož provoz je ekonomicky srovnatelný s provozem dávkování plynného chloru.

Nová elektrochlorace na úpravně Březová je první svého druhu v ČR

Vzhledem ke zkušenostem s elektrochlorací na úpravně Žlutice bylo rozhodnuto instalovat tuto technologii také na úpravně vody Březová. Bylo však třeba najít takový typ, který by plně odpovídal potřebám velké úpravny. Nakonec byla vybrána technologie německé firmy ProMinent. Jedná se o nejmodernější typ elektrochlorace, která je schopná vyrobit velmi koncentrované desinfekční činidlo a zároveň eliminovat ze soli nežádoucí příměsi. Zařízení může vyrobit až 500 g chloru za hodinu v koncentraci 20 g/l. Součástí technologie je elektrolyzér s membránovým reaktorem na výrobu chloru, přičemž při výrobě dochází k odpouštění anolytu (směs vyšších oxidů chloru), což výrazně zvyšuje čistotu vyrobeného produktu.

Instalace elektrochlorace na úpravně vody Březová byla dokončena na podzim 2018. Od té doby se plynný chlor na úpravně nepoužívá ani neskladuje.

Vodárna Březová 

www.vodakva.cz