Olomouc – Přestavba dialýzy byla specifická i díky tomu, že probíhala za nepřetržitého provozu. „Mimo modernizace samotné dialýzy jsme zásadním způsobem rozšířili všechny ambulance tak, že nyní můžeme přímo na místě v prostředí zákrokových sálků provádět urologické i chirurgické výkony. Středisko tak nyní poskytuje mnohem komplexnější služby než dříve,“ říká  MUDr. Martin Kuncek. člen vedení Skupiny B. Braun.

Dialyzační sál B. Braun Avitum v Olomouci je vybaven nejmodernější mi přístroji.

ROZŠÍŘENÍ ORDINAČNÍCH HODIN I KAPACITY

Olomoucké středisko B. Braun je umístěno v OC Olomouc City v městské části Řepčín. Přestavba trvala od března 2019 a skončila o prázdninách. Rekonstrukci se podařilo zvládnout takřka za plného provozu. Dialyzační sál byl uzavřen po dobu stavebních úprav pouze na 10 dní. V té době se mimo jiné postavily dvě nové izolace pro pacienty s rizikem přenosu infekce.

Kapacita dialyzačního střediska je navýšena na 13 dialyzačních míst, které jsou vybaveny nejmodernějšími přístroji.

Pacienti na dialýzu dochází zpravidla třikrát týdně na 4 – 5 hodin. Velkým přínosem je také přístup do střediska přímo z parkoviště, pacienti nemusejí procházet nákupním centrem.

DIALÝZA I PŘÍPRAVA NA TRANSPLANTACI

O téměř tři desítky pacientů, kteří chodí na dialýzu, a takřka tři stovky ambulantních pacientů se stará desetičlenný tým zdravotníků. „Kromě výhodné dostupnosti s možností vlastního parkování, moderního vybavení a vstřícného personálu je hlavním benefitem pro pacienty kvalita. Středisko spadá do sítě 40 dialýz v ČR a SR a zároveň pod křídla nadnárodního koncernu provozujícího dialýzy po celém světě,“ vysvětluje MUDr. Marika Goluchová.

Vedoucí lékařka dialyzačního střediska B.Braun Avitum v Olomouci MUDr. Marie Marika Goluchová.

Dialyzační středisko poskytuje hemodialýzu, hemodiafiltraci, peritoneální (břišní) dialýzu a zprostředkovává i prázdninové dialýzy. V oblasti transplantací středisko úzce spolupracuje s Fakultní nemocnicí Olomouc. „Aktuálně máme na čekací listině tři naše pacienty,“ doplňuje MUDr. Marika Goluchová.

KOMPLEXNĚJŠÍ PÉČE POD JEDNOU STŘECHOU

Klíčovou částí rekonstrukce byla modernizace ambulance nefrologické, urologické, chirurgické, nutriční, interní i ambulance praktického lékaře. Pacienti mohou navštívit kteroukoliv z těchto ambulancí a řešit své problémy tzv. „pod jednou střechou“. Tedy bez složitého přejíždění či procesu objednávek na různých místech.

„Za nejdůležitější považuji vybudování dvou zákrokových sálků u urologické a chirurgické ambulance. Za drobnými zákroky už nyní pacienti nemusejí dojíždět jinam,“ říká MUDr. Vladimír Vojanec, šéflékař sítě dialyzačních středisek a odborných ambulancí B. Braun.

Urologická ambulance má sálek vybaven mimo jiné cystoskopem. Chirurgická ambulance zase ihned na místě vyřeší například ošetření defektů u diabetiků. Jsou zde umístěny interní ambulance a nutriční poradna. Ve středisku bude mít ordinaci také praktický lékař.

PANÍ MARIE JE NA ČEKACÍ LISTINĚ

Na snímku primářka Marika Goluchová s pacientkou Marií Majerovou.

Jednou z pacientek čekající na transplantaci je Marie Majerová, která se dialyzuje půl roku. „Zpočátku jsem dia-lýzu snášela hodně špatně, ale po měsíci si tělo zvyklo a teď se cítím mnohem lépe. Na transplantaci se těším a doufám, že bude co nejdříve,“ říká paní Marie..

Na transplantaci pacienty připravuje Transplantační centrum FN Olomouc. „Průměrná čekací doba v našem centru na transplantaci ledviny je 7 až 8 měsíců. Věřím, že paní Majerová se nové ledviny v dohledné době dočká. Naše centrum dělá 25 transplantací ze zemřelých i žijících dárců ročně. V letošním roce máme za sebou již 16 transplantací, přičemž se snažíme o nárůst transplantací ledvin ze žijících dárců,“ říká Doc. MUDr. Karel Krejčí, Ph.D., vedoucí Nefrologického oddělení III. Interní kliniky – NRE FN Olomouc.

PETR PELÍŠEK