Podfinancování údržby silnic v minulých letech vedlo k jejich devastaci. Jak vidíte situaci dnes v Libereckém kraji?

Dlouhodobě se potýkáme s nízkým objemem finančních prostředků na kompletní rekonstrukce silnic. Kraje kdysi převzaly komunikace ve špatném stavu a dosud se nepodařilo tento dluh odstranit a zajistit funkční model financování, který by stav našich silnic v kraji výrazně zlepšil. Krajské rozpočty na tyto investice prostě nestačí. Další problém je množství financí směřujících na běžnou údržbu krajských komunikací, kterých se nám nedostává tolik, kolik bychom si představovali. Kraj nám letos alespoň navýšil prostředky na tuto údržbu o 18 milionů korun.

V jakých částkách se tyto investice do krajských silnic pohybují?

Zdrojů je několik, vedle krajského rozpočtu dostávaly kraje v posledních letech finance ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), dále pak jsou k dispozici také evropské dotace, ale investiční výstavbu – kompletní rekonstrukce silnic, si primárně řeší Liberecký kraj společně s KSS LK. Právě SFDI rozdělovalo v posledních letech kolem čtyř miliard korun podle délky silnic v jednotlivých krajích, letos se tato suma pohybuje kolem padesáti procent loňských peněz, což nestačí. Bohužel stále nám chybí koncepční řešení financování oprav krajských silnic směrem od státu tak, aby se celkový stav krajských silnic výrazně zlepšil.

Zdroj: Silnice LK a.s.

Další věcí jsou peníze na běžnou údržbu a drobné opravy?

Tyto činnosti se právě vzhledem k výši přidělených peněz neprováděly v potřebném rozsahu, což se nyní snažíme společně s krajem napravit. Třeba údržba mostů a zeleně by mohla být lepší, ale my se na základě většího objemu peněz na běžnou údržbu od Libereckého kraje a zadáním prací od KSS LK snažíme zaměřit i na tuto oblast. Jiným problémem je řada soukromých subjektů či organizací, kteří se jako vlastníci pozemků nestarají o zeleň či stromy v okolí našich silnic a pak tím ohrožují bezpečnost silničního provozu.

V jakých částkách se tedy pohybuje roční objem financí na běžnou údržbu?

Na běžnou údržbu máme letos přiděleno 185 milionů korun. Ideál by však byl minimálně o dvacet milionů víc. V Libereckém kraji totiž zajišťujeme údržbu více než dvou tisíc kilometrů silnic II. a III. třídy. Vždyť jen za jednu sezonu naši lidé ručně zpracují na opravy silnic přes 6 tisíc tun asfaltové směsi – a to je skutečně tvrdá práce.

Zdroj: Silnice LK a.s. 

Kolik ročně investují Silnice LK a.s. do obnovy techniky?

Pravidelná investice se pohybuje mezi 30 a 40 miliony korun, ale letos za šest nákladních aut utratíme dokonce 55 milionů. Techniku se snažíme nakupovat tak, aby měla celoročnívyužití při údržbě komunikací. Obnova se ale týká i osobních či dodávkových vozů, na generální opravy starší techniky vyčleňujeme ročně částku okolo 10 milionů korun. Jen pro představu, na běžnou i zimní údržbu komunikací používáme v kraji přes 100 kusů techniky. A vedle ní se snažíme také postupně modernizovat naše nemovitosti a zázemí pro naše pracovníky.

Ovlivňuje špatný stav silnic i nákladní doprava?

Samozřejmě. Ale nejen nákladní, počet osobních aut se za posledních 20 let téměř ztrojnásobil a podle statistik lidé také mnohem více jezdí. A zvýšený provoz zejména nákladních vozidel na našich silnicích se podepisuje také na jejich stavu. Pokud se totiž podíváme do historie, spousta silnic nižších tříd vznikla z polních cest, které byly rozšířeny třeba o metr na každé straně a následně přeasfaltovány, nebo jen byly zpevněny štěrkem s emulzním nátěrem.

Zdroj: Silnice LK a.s.

Nemají tedy pořádnou konstrukci a opravy jsou pak nákladné, často je nutná kompletní rekonstrukce. Motoristé i obce si někdy stěžují na neposekanou trávu u silnic… Každý rok tyto práce musíme plánovat kvůli nestálému počasí trochu jinak. Třeba letos ale vzhledem ke kombinaci horkých dní a prudkých dešťů tráva roste rychleji. V našich silách ale není možné posekat celý kraj za dva týdny. Silnice je potřeba sekat v obou směrech, takže prakticky jde o více než 4 tisíce kilometrů.

Každý rok máme naplánované 2 seče. První začínáme zhruba v polovině května (na horách i později), druhou pak v průběhu léta a sekáme až do podzimu, Zejména v jižních částech Libereckého kraje musíme někdy trávu posekat i třikrát. Na webu kraje jsou zveřejněny alespoň přibližné harmonogramy, kdy tato údržba proběhne.

Zdroj: Silnice LK a.s.

Jaké další činnosti ještě na krajských komunikacích provádíte?

Před dvěma roky jsme zakoupili speciální stroj na vodorovné dopravní značení. To se snažíme na krajských komunikacích obnovovat nejčastěji v podvečerních hodinách, kdy je už nižší intenzita provozu. Kromě již uvedených činností nesmím zapomenout také na čištění krajských komunikací, kdy na jaře zbavujeme silnice nečistot po zimě. Dále pečujeme o odvodnění komunikací, údržbu dopravního značení, bezpečnostních prvků a další drobné práce ať již stavební či nestavební povahy. Ale umíme také opěrné zdi, klasické i horské vpusti nebo kompletně opravit propustek atd. V loňském roce jsme například realizovali také jeden úsek cyklostezky u obce Rádlo.

Zdroj: Silnice LK a.s.

Kde se mohou motoristé dozvědět o dopravních omezeních, která s vaší činností souvisí?

V rámci naší činnosti a běžné údržby komunikací se v daném místě pohybujeme většinou krátkodobě v řádech hodin. Pokud provoz nějak omezujeme, tak máme vždy pracoviště označené dopravním značením, v méně přehledných případech dopravu řídí naši pracovníci nebo semafory. Uzavírky většího rozsahu, ale také operativní omezení kvůli dopravní nehodě či spadlému stromu najdou řidiči na dobře známém portále www.dopravniinfo.cz. Za všechny silničáře mohu říci, že naším přáním je řidiče co nejméně omezovat při jejich cestě, vždyť právě prováděné práce děláme pro jejich bezpečnější či pohodlnější cestu a zároveň bych je rád požádal o shovívavost a ohleduplnost vůči silničářům.

Zdroj: Silnice LK a.s.

Zdroj: Silnice LK a.s.