Jelikož však trolejbusový podjezd pod železniční tratí využívaly v té době stále tramvaje, byly trolejbusy až do roku 1961 přes trať do vozovny přetahovány za pomocí traktorů. Paradoxem však zůstává, že byť byl tramvajový provoz v Teplicích zrušen již o 4 roky později, tj. v roce 1956, současně s výstavbou zmíněné trolejbusové tratě probíhalo i zkapacitnění (zdvoukolejnění) tramvajové tratě z Benešova náměstí k Městským sálům. V letech 1956 až 1959 pak byly tramvaje provozovány již pouze v úseku od Městských sálů (dříve samostatná obec Trnovany) na příměstské trati přes Novosedlice a Pozorku do Dubí. Dne 28. 2. 1959 byl následně ukončen provoz i na této trati, čímž došlo k definitivnímu konci tramvají na Teplicku. Zajímavostí také zůstává, že ze společného soužití obou systémů v letech 1952 až 1956 není v současné době známa žádná fotografie, která by tuto skutečnost dokumentovala.  Prvními trolejbusy, které se na linkách v Teplicích objevily, byly trolejbusy Škoda 7 Tr, které byly do Teplic dodány v letech 1952 a 1953, a to v desetikusové sérii.

Rozpaky nad výsledky prvního roku provozu trolejbusů však vedly k přehodnocení celé koncepce městské dopravy v Teplicích, jejímž výstupem bylo rozhodnutí o postupné likvidaci celého tramvajového provozu a jeho plné náhradě trolejbusy. Ty měly, dle původních plánů, nahradit i skoro všechny autobusy na jejich linkách, to se ale nikdy zrealizovat nepodařilo. Již v roce 1955 došlo ke zrušení části trolejbusové tratě prvního okruhu z roku 1952 a zároveň zcela dokončeného, ale nikdy nevyužívaného úseku z Benešova náměstí přes Alejní ulici k tehdejšímu městskému koupališti v Zámecké zahradě, a to z důvodu, že tato trať nebyla v souladu s novou koncepcí městské dopravy v Teplicích. Téhož roku však byla zahájena výstavba nového úseku z centra města na Rooseveltovo náměstí v Řetenicích. V roce 1957 pak byl tento úsek prodloužen až do míst současné konečné Řetenice, Tolstého. V roce 1962 došlo k výstavbě trolejbusové trati od Městských sálů do Novosedlic, čímž byl alespoň částečně nahrazen provoz zrušené tramvaje jinou elektrickou trakcí. Pozorka a Dubí se však již jiné elektrické trakce nikdy nedočkaly. V roce 1964 byl v Řetenicích dostavěn krátký úsek trolejbusové tratě do točny dodnes nazývané Břízky/V Břízkách. Na dlouhou dobu posledním rozšířením se v roce 1967 stal úsek trolejbusové tratě vedoucí do Trnovan k závodu ČSAD (dnešní Modlanská ulice). Po těchto rozšířeních a drobných přeložkách tak začala teplická trolejbusová síť v obrysech připomínat současnou trolejovou síť.

Po letech rozvoje trolejbusů ve městě dosedla i na místní provoz tvrdá vlna rozmachu autobusové dopravy, zejména z důvodu levné nafty. Mnoho trolejbusových provozů toto období nepřežilo (např. v Praze 1972, v Děčíně 1973 nebo Českých Budějovicích 1971). V Teplicích tuto daň zaplatila pouze nejnovější trať z roku 1967 k trnovanskému ČSAD, která byla zrušena v roce 1978, i když hlavním důvodem zrušení byla demolice staré zástavby Trnovan pro vybudování nové vysokopodlažní panelové zástavby. I v této době však vznikaly projekty na výstavbu nových tratí, konkrétně do sídliště Šanov II. Žádný z nich se však v tomto období nepodařilo zrealizovat.

Jak se osud teplických trolejbusů vyvíjel v 80. a 90. letech minulého století, se dozvíte již příští pondělí v Teplickém deníku.

http://www.mobilita-teplice.cz/