Kladno - Výrobní závod Sochorová válcovna Kladno obnovil svůj provoz pod hlavičkou Třineckých železáren, které jsou dnes největší českou hutí, v roce 1998. Válcovna od té doby prošla rozsáhlou modernizací a dnes se řadí k předním dodavatelům kvalitních ocelí pro automobilový, strojírenský a petrochemický průmysl. Válcovna sídlí v průmyslovém areálu Dříň mezi městy Kladno a Buštěhrad. Svým výrobním programem a používanými technologiemi navazuje na bohatou tradici třineckého a kladenského hutnictví již 21 let. Jak se firmě daří, jsme se zeptali ředitele závodu Martina Čanigy.   
   
Co znamená vlastně slovo sochor, od kterého je odvozeno jméno válcovny?   
Sochor je dlouhý válcovaný výrobek v podobě ocelové tyče čtvercového průřezu, laicky řečeno takový ocelový trám. Jde o polotovar, který je dál zpracováván do finálních výrobků.  

Jaká je historie výrobního závodu Sochorovy válcovny?  
Se stavbou nového závodu na Dříni se začalo v roce 1972. Jako první byla o tři roky později spuštěna elektroocelárna a ukončena výroba vysokých pecí i zastaralých Thomasových konvertorů. Konec roku 1976 odstartoval éru sochorové válcovny, která jako jediná z „Poldovky“ funguje dodnes.  

Spuštění prvních částí velké investice blokové a sochorové válcovny se odehrálo v roce 1980, dokončena byla v roce 1984. Po porevolučních peripetiích byl provoz konkurzem poznamenané největší kladenské válcovny – sochorové, stolice obnoven v roce 1998 poté, co jej pod svá křídla převzaly Třinecké železárny, které jsou dnes největší českou hutí. Výroba se znovu rozjela ještě v srpnu téhož roku. 

Novodobá etapa Sochorovy válcovny pod hlavičkou Třineckých železáren:   
1998  Obnovení provozu Sochorové válcovny Třineckými železárnami   
2008  Nová kroková ohřívací pec   
2014  Závod sochorová válcovna Třineckých železáren
           (sloučení dceřiné firmy)   

2015  Linka druhého projetí – úpravárenská linka 
2016  Zavedení primárního ostřiku okují   
2017  Modernizace vodního hospodářství.   

  
Co je hlavním výrobním sortimentem, který nabízíte?  
Sochorová válcovna Kladno se dnes řadí k předním dodavatelům špičkových ocelí pro automobilový, strojírenský a petrochemický průmysl. Hlavním výrobním sortimentem jsou kruhové a čtvercové tyče průměru 70 až 300 mm. Jakostní sortiment zahrnuje širokou škálu ocelí od nelegovaných konstrukčních ocelí až po středně legované oceli včetně ocelí určených pro zušlechťování. 

Kolik tun oceli projde ročně vaším závodem a kdo je klíčovým odběratelem?   
V průměru je to v posledních letech více než 300 000 tun ročně. Přibližně 70 % výroby je určeno na export po celém světě. Do automobilového průmyslu dodáváme přibližně třetinu naší produkce.   

Rozvoj firmy však závisí na investicích. Můžete shrnout poslední největší a jaké ještě chystáte? 
Například investice v loňském roce dosáhly částky téměř 170 milionů korun. Největším projektem bylo vybudování nového logistického uzlu kvadrátové linky. Umožňuje nám zpracovávat materiál až do délek 12,5 metru a snížila se díky němu potřeba jeřábové dopravy v této části haly. 

Součástí tohoto projektu je také vybudování robotického pracoviště, které zajistí automatické a bezobslužné odhrotování - tedy důležitou obráběcí operaci v procesu výroby – laicky řečeno jde o zabroušení hran ocelových výrobků v automatickém režimu. Zároveň instalujeme moderní lis rovněž s možností bezobslužného provozu. To vše je ještě před námi. 

Závod Sochorová válcovna je poměrně rozsáhlý. Jak se vám daří zajistit dostatečnou zaměstnanost v současné době, kdy na trhu práce lidi chybí?
Momentálně u nás pracuje 720 kmenových zaměstnanců, kteří pracují ve třísměnném provozu, šest dní se válcuje, poté nastanou dva nebo tři dny volna. Na ostatních úsecích počínaje úpravnou, tepelným zpracováním a expedicí se pracuje nepřetržitě ve čtyřsměnném provozu.   

Mezi klíčové profese patří valcíři, ovšem klasický pojem valcíř v dnešním robotickém a elektronickém prostředí poněkud ztrácí význam. Dnes je to otázka šikovnosti a zručnosti ovládání pedálů a joysticků. Potřebujeme také kaliče, žíhače, loupače, soustružníky, frézaře či zámečníci, elektro a IT specialisty. Nechybí mezi námi ani jeřábníci, mezi nimiž pracuje řada žen, a bez nichž se neobejdeme.  

Samozřejmě se stejně jako řada dalších firem potýkáme s nedostatkem zaměstnanců, snažíme se je získat všemi možnými způsoby, ale není to lehké. Momentálně nám chybí zámečníci, mechanici i pracovníci na expedici výrobků.

Jaké mají vaši zaměstnanci výhody a benefity?
Naši zaměstnanci kromě pětitýdenní dovolené a 7,5hodinové pracovní doby mohou využívat smluvní autobus, závodní stravování s výběrem pěti teplých jídel, které dotujeme maximální možnou částkou, měsíční prémie, a hlavně stabilní plat, jehož růst je každý rok zakotven v dodatku kolektivní smlouvy a je každoročně předmětem kolektivního vyjednávání. Nabízíme také rekondičně-rehabilitační péči a pobyty v lázních, příspěvek na penzijní připojištění i životní pojištění, bezúročné půjčky na bytové účely a mnoho dalších výhod. 

Mají běžní lidé šanci nahlédnout do vašeho provozu?   
Běžně se člověk do těžkého provozu výrobního charakteru jako je na Kladně nedostane. Proto pořádáme pravidelně jednou ročně Dny otevřených dveří. Ani letos příznivce tradiční hutní výroby neošidíme, připravujeme pro širokou veřejnost akci na sobotu 19. října od 9 do 12 hodin, prohlídky se budou konat každou půlhodinu.  

V současné složité situaci na trhu s ocelí je zřejmě obtížné udržet se na špici…   
Pracujeme na tom prakticky neustále, a to zejména ve směru zlepšování kvality našich výrobků – což znamená zavádět do výroby opatření, které nám umožní dosáhnout důležité certifikáty. Týká se to především automobilového průmyslu, kam směřuje velká část ocelových výrobků z Kladna.  

Má v dnešním světě stále hutnictví své místo? 
Ocel je nejuniverzálnější průmyslový materiál na světě, jehož potřeba stále stoupá. Existují doslova tisíce typů oceli, které nachází uplatnění v celé řadě oborů lidské činnosti, ať už mluvíme o potravinářství, zdravotnictví, automobilovém, lodním, železničním průmyslu, energetice a řadě dalších. Ocel je navíc 100% recyklovatelná, a proto je základní částí cyklické ekonomiky a je také základním materiálem pro vývoj a aplikace technologií při snižování emisí uhlíku. Proto jsme u nás v závodě Sochorová válcovna hrdí, že toho můžeme být součástí, a že můžeme navázat na bohatou historii hutnictví v Kladně. 

https://sochorova.trz.cz/