Tříděním odpadů prokážeme přírodě velkou službu. Nevěříte? Tohle vás možná přesvědčí – třeba takový papír by se v přírodě rozkládal přibližně 4 měsíce, igelitový sáček 25 let, PET lahev 100 let a sklo dokonce tisíce let, možná se nerozloží nikdy. Sama by si tedy příroda s našimi odpady nejspíš neporadila, neporadila by si ani s produkovaným množstvím. Na druhou stranu, námi vytříděné odpady jí ale mohou ušetřit primární zdroje surovin. Záleží to tedy hlavně na nás. Odpady nejspíš produkovat nepřestaneme, ale přírodu a její zdroje můžeme pomoci uchovat minimálně tím, že budeme odpady třídit do barevných kontejnerů a umožníme tak jejich recyklaci nebo další využití.

Jedna tuna vytříděného papíru dokáže nahradit až dvě tuny dřeva, každoročně tak tříděním a recyklací papíru zachráníme v ČR před pokácením přes 2 miliony vzrostlých stromů. A třeba recyklací 1 tuny vytříděného skla snížíme exhalace CO2 až o 400 kg. Pokud ve sklárně při výrobě nového skla přidají do sklářského kmene skleněné střepy, ušetří až 65 % přírodních surovin a mohou dosáhnout až 90% úspory energie. A to je velká pomoc pro přírodu a úsporu přírodních surovin. 

Ale vezměme to od začátku. Z barevných kontejnerů jednotlivé vytříděné suroviny nejprve svozové vozy odváží na třídicí linku, kde se dále dotřiďují. Tam se rozhoduje o tom, jaké konkrétní druhy materiálů se aktuálně dotřiďují a jaké druhotné suroviny z námi vytříděného odpadu následně vzniknou. To závisí na mnoha faktorech, velmi úzce to souvisí ale také s poptávkou po druhotných surovinách a jejich uplatněním v recyklaci, a s technologickými možnostmi recyklačních zařízení.


Barvy třídicích kontejnerů zná snad každý. Do modrého patří papír, zelený je na sklo, žlutý na plasty a do toho s oranžovou nálepkou patří nápojové kartony.

Roztříděné odpady se pak dle požadavků zpracovatelů na třídicí lince slisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům. Z druhotných surovin se vyrábí pomocí recyklace buď úplně nové výrobky, častěji se ale přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových produktů. Klasickým příkladem jsou sklárny nebo papírny, kde jsou skleněné střepy, respektive sběrový papír, přidávány k primárním surovinám. Velmi podobné je to i v případě plastů, které mají ale rozmanitější druhové složení, a proto musí být dotřídění v přímé vazbě na požadavky recyklačních závodů. Z materiálově nevyužitelných plastových odpadů se vyrábí alternativní palivo pro cementárny, kde nahrazuje zemní plyn a zároveň se stane součástí vyrobeného cementu.  

Možná namítnete, že barevných kontejnerů je na ulicích málo. To však není pravda! Napříč Českou republikou je rozmístěno už více než 350 tisíc kontejnerů a menších nádob na třídění odpadů. Ze svých domovů to k nim má každý z nás v průměru 94 metrů, což jsou necelé 2 minuty chůze. Třídit odpad může tedy opravdu každý.

Více informací o třídění a recyklaci odpadů naleznete na www.jaktridit.cz.