7 z 10 obyvatel České republiky třídí odpad. A většina z nás to považuje za naprostou samozřejmost -  třeba i proto, že k třídění odpadu máme velmi dobré podmínky. V celé České republice máme k dispozici více než 307 000 barevných nádob na třídění odpadů. A v průměru to k nim máme jen 96 metrů. Každý z nás tak za rok vytřídí zhruba 45 kilogramů odpadů. 

Tím, že vhodíme odpad do barevných kontejnerů, dáváme mu druhou šanci. Právě my, třídiči, jsme totiž klíčovým článkem recyklačního řetězce!  Odpady vytříděné do barevných kontejnerů jsou totiž pro recyklační průmysl klíčovou surovinou. Svozové vozy pak vytříděný odpad odváží na třídicí linku, kde se rozhoduje o tom, jaké materiály se aktuálně dotřiďují a jaké druhotné suroviny z vytříděného odpadu tedy následně vzniknou. To závisí na mnoha faktorech, velmi úzce to souvisí také s odbytem vytříděných surovin a jejich uplatněním v recyklaci. 

Takto roztříděné odpady se pak na třídicí lince slisují do balíků a putují ke konečným zpracovatelům. Z druhotných surovin se vyrábí pomocí recyklace buď úplně nové výrobky, častěji se ale přidávají k dalším surovinám pro výrobu nových produktů. Klasickým příkladem jsou sklárny nebo papírny, kde jsou skleněné střepy, respektive sběrový papír, přidávány k primárním surovinám. 


Námi vytříděné odpady putují z barevných kontejnerů na třídicí linku. Tam se rozhoduje o tom, jaké materiály se dotřiďují a jaké druhotné suroviny z vytříděného odpadu vzniknou.

Příklady výrobků z recyklátu

Z PET lahví se vyrábějí například výplně do zimních bund nebo spacáků, sportovní oděvy, netkané textilie, atd. Směsné plasty se zase zpracovávají třeba na plastové plotovky, palisády, plastovou dlažbu. Uplatnění mají i nápojové kartony, z nichž se vyrábí nejen nový papír, ale také stavební a izolační desky, které se používají ve stavebnictví jako alternativa sádrokartonu či izolace domů. Vytříděné sklo se používá především při výrobě lahví na minerálky, alkohol, nebo zavařovacích sklenic. Tabulové sklo se pak znovu zpracovává na stejný produkt. Zlomek vytříděného odpadu, který nelze zpracovat, ale svou pouť končí již na třídicí lince. Je to tzv. výmět. Ten buď putuje na skládku, v lepším případě do spalovny, kde je využit k výrobě tepla a elektrické energie. Je zřejmé, že vytříděný odpad je cenná surovina, která má celou řadu možného využití. Další konkrétní informace o třídění a recyklovaných výrobcích můžete získat na www.jaktridit.cz.    


Druhotné suroviny se stávají součástí nových výrobků. Třeba z vytříděných plastů se dnes už vyrábí zátěžové koberce, plastové střešní tašky, obrubníky, textilie a další.