Občané najdou unikátní tištěný plán Příbrami ve svých schránkách v druhé polovině listopadu. Distribuce do všech domácností ve městě bude probíhat od 22. do 26. listopadu. Skládací mapa je unikátní v tom, že jsou na ní vyznačeny barevné kontejnery určené na třídění plastů, papíru, skla, nápojových kartonů a kovů. Součástí plánu města jsou také informace o tom, kam odpad z barevných kontejnerů putuje a jak je dále druhotně zpracován.
    
Kromě zajímavých informací o třídění odpadů obsahuje plán také soutěž o chytré telefony. Ty může vyhrát každý, kdo pošle smskou zábavnou hlášku motivující k třídění odpadů. Tři vylosovaní výherci získají pěkný předvánoční dárek - telefon Samsung Galaxy. Vybrané vtipné hlášky zaslané v rámci soutěže se navíc v příštím roce objeví na barevných kontejnerech v Příbrami a doplní veselé mluvící kontejnery.
    
Společná aktivita Města Příbram a společnosti EKO-KOM, a.s. má za cíl nejen motivovat obyvatele k třídění odpadu, ale také seznámit veřejnost se smyslem recyklace. Ve městě se nyní nachází 668 barevných kontejnerů, přičemž tříděné plasty, papír, sklo, kovy i nápojové kartony jsou pravidelně sváženy na dotřiďovací linky a dále druhotně využity, tedy recyklovány. Přestože se průměrná docházková vzdálenost k barevným kontejnerům neustále zkracuje, značná část domovního odpadu stále končí v nádobách na směsný komunální odpad a dále pak bohužel na skládce v Bytízi. Právě plán Příbrami má lidem ukázat, že třídění je jednoduché, smysluplné a především dostupné.