Ocenění za úspěchy v letošním ročníku soutěže obcím předali poslední květnový  den v Hradci nad Moravicí zástupci Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL
a ELEKTROWIN. Spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční odměnu.                       

Soutěžila všechna města a obce
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst kraje.
Hodnotila se vykazovaná data v systému EKO-KOM, především šlo o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota sběrné sítě.

„Všem občanům kraje, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké díky. Těší mě, že si kraj celkově udržel 7. místo v pomyslném srovnání všech krajů. Opět jsme překročili republikový průměr v množství vytříděného odpadu na obyvatele za rok. Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2017 přesně 21,1 kg vytříděného papíru, téměř 14 kg plastů, skoro 12 kg skla a čtvrt kilogramu nápojových kartonů. V součtu je to tedy 47,3 kilogramu vytříděného odpadu na občana kraje. Ocenění má zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně podporovat,“ řekla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí.

Zdroj: Zadavatel.

Barevných kontejnerů je 26 000
V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje společnost EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. Děje se tak díky projektu Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky.
„V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím Moravskoslezského kraje 350 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně mají občané kraje k dispozici více než 26 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na třídění odpadu,“ uvedla ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKO-KOM, a.s. Martina Filipová.

Zvítězili všichni
Keramickou popelnici v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel získal  Třinec následovaný Bohumínem a Českým Těšínem. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první příčka obci Trojanovice, druhé místo obsadilo město Hradec nad Moravicí a třetí skončil Jablunkov. Nejlepší mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel jsou obce Nová Pláň, druhý skončil Býkov-Láryšov a třetí obec Karlova Studánka.

Vyhlášena byla také kategorie Skokan roku, tedy ocenění pro obec, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému podařilo dosáhnout největšího zlepšení.
V letošním roce se to podařilo obci Kunín. 

Zdroj: Zadavatel.

Občané vytřídili téměř 2000 tun elektrospotřebičů
Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do 1500 obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 1 500, dominovala mezi nejlepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu nad Ostravicí, v kategorii obcí s rozšířenou působností, obhájili své vítězství již popáté.

Skokanem roku 2017 se stala obec Kunčice pod Ondřejníkem s nárůstem sběru mezi lety 2016 a 2017 o 3,4 kg na obyvatele.

Soutěž pořádá nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským krajem.
Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače, televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění nepotřebného elektra stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích.
Za rok 2017 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji bezmála 2 000 tun. Kraj se tak řadí na úžasné 4. místo v mezikrajském srovnání ASEKOLu“, uvedl Zdeněk Kovařík, regionální manažer ASEKOLu pro Moravskoslezský kraj.

Zdroj: Zadavatel.

 Zdroj: Zadavatel.