Martin Hejl, jednatel THIMM pack’n’display ve Všetatech „V této soutěži vítězíme již od roku 2012 a můžeme potvrdit, že důležitou roli nehrají jen finanční ukazatele. Naše zkušenosti z praxe ukazují, že lidé se ve firmě musí cítit dobře, musí pro ni být zapáleni a být jejími fanoušky. U nás jsou do HR marketingu zapojeni zaměstnanci z různých oddělení. Dělají to rádi a navíc je to pak autentické.  V době nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců se nám daří obsazovat nově vzniklá pracovní místa na základě doporučení našich stávajících zaměstnanců.   Firma naopak ráda podporuje aktivity, kde jsou naši zaměstnanci ve svém volném čase činní.


Našim zaměstnancům nabízíme kromě široké palety žádaných benefitů moderní automatizované pracovní prostředí. THIMM opravdu není žádná „montovna“. V oboru výroby a zpracování vlnité lepenky je náš závod ve Všetatech nejmodernější v České republice. Naši pracovníci pracují na strojích nejnovější generace, s vysokou mírou samostatnosti a odpovědnosti. Samozřejmostí je pro nás podpora zaměstnanců nejen v pracovním životě, férovost a čestnost jednání. Že jsou u nás zaměstnanci spokojení, dokládá i fakt, že v THIMM pack‘n‘display ve Všetatech pracuje 25 % zaměstnanců déle než 10 let.“

 

KONTAKT

THIMM pack‘n‘display | THIMM Obaly, k. s. | U Nádraží 498 | 277 16 Všetaty

Iveta Bartošová | T +420 315 617 181, iveta.bartosova@thimm.cz

https://thimm.cz