O šest let později se její majitelé rozhodli zahájit fázi výrobní a zakoupili v Pržně průmyslový areál, který byl v konkurzu a v dezolátním stavu. Tato transformace byla zásadním zlomem, a jak se později ukázalo, také velmi dobrým rozhodnutím.

Zdroj: zadavatel inzerce

Dnešní společnost Therma FM zaměstnává více než 80 lidí a patří k největším výrobcům magnetických obvodů v ČR, přičemž vyrábí především na export. Areál o velikosti 11,5 tisíc m² se třemi výrobními halami a lisovnou prošel celkovou revitalizací. Firma se také rozrostla o chráněnou dílnu a v nově vytvořené dceřiné společnosti tak pracuje dalších 25 zaměstnanců. 

„Naši výrobu můžeme rozdělit na dvě větve. Tou první je zpracování kovového odpadu, druhou a zásadní, která tvoří 80 procent naší produkce, jsou magnetické obvody,“ říká jednatel společnosti Miroslav Křiva.

Zdroj: zadavatel inzerce

Společnost Therma FM má výhodu v dlouholetých zkušenostech v oblasti vývoje a výroby magnetických obvodů, zákazníci oceňují flexibilitu při vyřizování svých požadavků, široké portfolio výrobků a v neposlední řadě i rychlost výroby produktů. „Vinuté magnetické obvody (jádra) jsou rozhodující pro výrobu elektrických strojů a zařízení jako jsou transformátory. Na jejich jakosti závisí výsledné parametry finálního výrobku. Při výrobě klademe velký důraz na kvalitu a následnou kontrolu, při zachování nabídky velkého množství typů jader. Námi vyráběné magnetické obvody se používají pro stavbu, síťových, přístrojových, napájecích, výkonových, regulačních a jiných transformátorů, jednofázových a třífázových tlumivek, induktorů a odrušovací techniky. Většina naší produkce se však používá při stavbě proudových a napěťových měřících transformátorů“ vysvětluje Miroslav Křiva.

Firma rovněž disponuje recyklační linkou na zpracování kovového, železného i neželezného odpadu. Kovové třísky a špony různých délek se drtí a slisují do tvaru briket. Briketací dochází k odstranění přebytečné vody, emulze příp. oleje ze vstupního materiálu. Tato úprava kovového odpadu dovoluje lepší manipulaci s materiálem jak během dopravy, tak ve výrobě. Především se výrazně sníží propal při tavícím procesu v pecích.  Hutím a ocelárnám tak z Pržna putuje měsíčně 600 až 1000 tun těchto briket.

Zdroj: zadavatel inzerce

Therma FM je výrazně zamřena na export, většina jejich odběratelů je z Evropy, kde jsou cílové exportní trhy. „Jsme typickou střední českou firmou, jejíž dodávky míří do zemí EU, jsme rádi, že neexistují cla a vše běží plynule. Náš areál jsme revitalizovali i díky dotacím z evropských fondů, stále sice splácíme úvěr, ale haly i správní budova je po generální rekonstrukci. Vyměnili jsme okna, radiátory, provedli jsme zateplení, v halách jsou nové podlahy, nové jsou i elektrické rozvody a prostranství firmy má asfaltový povrch. Snažíme se, aby naši zaměstnanci měli co nejlepší podmínky, získat kvalitního zaměstnance je dnes totiž skoro nemožné. Proto našim zaměstnancům nabízíme kvalitní zázemí a bonusy jako stravenky, důchodové nebo životní pojištění. Nejsme v situaci, kdy si můžeme dovolit nové pracovníky z jiných firem přetáhnout a mladí lidé se do dělnických profesí nehrnou. Proto modernizujeme výrobu, nakupujeme nové stroje s vyšší kvalitou i výkony, máme i třísměnný provoz a snažíme se o efektivitu výroby. Ale vše mechanizovat a robotizovat nejde, našich 150 tun vyrobených jader měsíčně se musí změřit, uložit do beden, zabalit a to někdo musí udělat fyzicky,“ podotýká Miroslav Křiva. Pracovní uplatnění u nás najde obsluha navíjecích strojů, operátoři měření elektrických a magnetických vlastností jader, obsluha vakuových pecí, expedice apod.  „Máme dobré zkušenosti i se staršími zaměstnanci, kteří jsou opravdu zvyklí pracovat, jsou zruční a spolehliví. Pravidlo, že po padesátce se už místo shání velmi těžce, u nás neplatí.“

Zdroj: zadavatel inzerce

Společnost Therma FM, česká rodinná firma, je na trhu již dvě desítky let a je příkladem toho, že prosadit se i v silné konkurenci lze, třeba i z Pržna, malé obce u Frýdlantu.  Musí však vyrábět a vyvážet výrobky s vyšší přidanou hodnotou, mít pružnější dodavatelský systém než ostatní, být stabilní a spolehlivá.