Hlukovou zátěž hodnotíme jednak ve vztahu k majiteli a dále k sousedům, je stanovena zákonem a měří se podle harmonizovaných evropských norem. Pro vnitřek domu platí limit 40 dB(A) ve dne a 30 dB(A) v noci. Hodnoty jsou to přísné, ale na druhé straně by se těžko bydlelo v domě, kde obyvatelé ve dne a zejména v noci vnímají nějaký monotónní hluk.

Tepelná čerpadla vzduch – voda jsou ve dvojím provedení: pro vnitřní instalaci do domu a ve venkovním pro instalaci do zahrady. Tepelná čerpadla země – voda se, až na nepatrné výjimky, vždy instalují do domu.

Proto výrobci tepelná čerpadla pečlivě izolují. Výhodou je, že tepelná a protihluková izolace jsou společná součást tepelného čerpadla. Vzduch je do tepelného čerpadla vzduch – voda ve vnitřním provedení přiveden stěnou domu velkými tepelně izolovanými hadicemi, které současně slouží jako tlumič hluku.

Podobně musí být dobře izolované a vyřešené provedení venkovní, aby hlukem nebyl obtěžován majitel, ale i sousedé. Sousedé jsou chráněni zákonem a ten stanoví, že už 2 metry od jejich fasády (tzv. chráněný prostor stavby) nesmí být hluk vyšší než 50 dB(A) a v noci 40 dB(A). Někdy slyšíme o limitech na hranici pozemku. Je to jen pověra – pro rodinné domy takový limit neexistuje.Tepelná čerpadla země – voda jsou v tomto směru výhodnější. Jednak jsou instalovaná uvnitř domu v technické místnosti a dále mají pouze kompresor, nemají ventilátor. Jejich hlučnost je srovnatelná se  ledničkou nebo mrazákem.

I přes uvedená konstrukční protihluková opatření v tepelných čerpadlech je třeba dbát na správnou instalaci, která jednak tlumí vibrace směrem do země a dále jejich přenos do otopné soustavy. Správná opatření stanovují především sami výrobci tepelných čerpadel. Je proto třeba, aby instalatér byl od konkrétního výrobce prokazatelně vyškolen.

Před nákupem tepelného čerpadla je proto velmi dobré navštívit vzorkovnu výrobce, kde má tepelná čerpadla v provozu a nechat si ho předvést, zejména při maximálním výkonu při kterém také dělají maximální hluk.

Výrobce také doporučí správné zapojení do otopné soustavy a případná protihluková opatření, pokud by si je konkrétní umístění tepelného čerpadla mohlo vyžádat.

Celkově ale není třeba z hluku tepelného čerpadla mít obavy, jejich konstrukce prošla v uplynulých 20 letech významnými změnami a požadavky na snížení hlučnosti patřily vždy k nejdůležitějším.Mezi nejtišší tepelná čerpadla na trhu patří produkty značky STIEBEL ELTRON.