TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové, sídlící na hradeckém letišti, oslavilo v červnu už jedenáctý rok existence. Za tu dobu pomohlo stovkám začínajících podnikatelů rozjet podnikání a převést jejich podnikatelský nápad v reálný projekt. Do nové dekády TC HK vstupuje také jako člen evropské sítě digitálních inovačních center (Digital Innovation Hub).

Digitální inovační centra jsou aktivitou Evropské komise, která má za cíl podpořit digitalizaci malých a středních podniků. TECHNOLOGICKÉ CENTRUM se v květnu úspěšně připojilo k pěti dalším oficiálním DIH v České republice a plánuje intenzivní rozvoj souvisejících aktivit. Služby, které Digital Innovation Huby nabízí, obvykle zahrnují přístup ke zkušebním zařízením, experimentování a pilotování, rozvoj obchodního modelu, odborná školení, workshopy, semináře, přístup ke znalostem a k síti odborných konzultantů, poradenství v oblasti financování digitálních transformací, řízení projektů, v podpoře internacionalizace či asistenci v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví. 

Pro malé a střední podniky TC HK nabídne především pomoc s přechodem k technologiím Průmyslu 4.0 včetně oblastí smart technologií, Internetu věcí a dalších. „Uvědomujeme si, že změny související s přechodem na nové technologie mohou být pro menší firmy velmi náročné. Proto jsme připraveni nabídnout jim pomocnou ruku v podobě expertních konzultací, propojení s odborníky nebo cílené podpory v době transformace podle individuálních požadavků,“ dodává Ondřej Zezulák, ředitel TECHNOLOGICKÉHO CENTRA Hradec Králové.

TC HK se dlouhodobě zapojuje do aktivit Průmyslu 4.0 a firmám a podnikatelům tak může díky svým zkušenostem, zázemí i široké partnerské síti nabídnout podporu na míru. V dubnu tohoto roku se přímo v prostorech letiště otevřel nový sdílený kreativní prostor digiLAB, který umožňuje přístup k pokročilým grafickým nástrojům včetně 3D tisku.