Jaké jsou vaše priority, se kterými jdete do předvolebního klání?

Mojí největší prioritou v mém volebním obvodu je rozvoj regionu. Chci nadále podporovat jeho rozvoj a k tomu zaměřuji své současné a budoucí kroky. Mám velké zkušenosti z minulé a současné práce, především jako náměstek hejtmana a radní Královéhradeckého kraje. Spolupracuji s obcemi a menšími městy a uvědomuji si, že musí být podporovány, ze všech možných zdrojů, které jsou k dispozici. Trápí mě trochu i to, že se obce a malá města vylidňují. Proto budu nadále tlačit na rozvoj regionu, aby se zde dobře žilo, budu dle svých možností pomáhat nejvíce postiženým regionům ohroženým sociálními dopady nezaměstnanosti. V neposlední řadě, se jako místopředseda Výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost Senátu ČR budu zasazovat o důsledné zajišťování bezpečnosti občanů, to je nutné zdůraznit. Za hlavní téma jsem si zvolil (bezpečnost pro občany), tj. oblast, ve které mám nejvíce zkušeností z předcházejících manažerských funkcí; jde především o ochranu před nelegální migrací, boj proti terorismu, zajištění vnitřní bezpečnosti ČR, rozvíjení integrovaného záchranného systému v krajích, čelení živelním a jiným pohromám, rozvoj sboru dobrovolných hasičů, řešení kriminality, ochrana majetku, boj proti korupci atd. Podporuji reformu bruselských institucí. Určitě budu proti slepému přijímání jakýkoliv unijních rozhodnutí a jedno z nich jsou např. kvóty přijímání migrantů.

Co se vám podařilo v uplynulém volebním období prosadit?

Jako místopředseda výše uvedeného výboru jsem prosadil zákony v oblasti armády, ozbrojených sil, zákon o vojácích z povolání a řadu souvisejících zákonů. Ve Výboru pro evropské záležitosti jsem pracoval na zabezpečení efektivity a národních zájmů zákonů, nařízení a směrnic, vydaných Bruselem.

Proč obhajujete kandidaturu do Senátu?

Chci být prospěšný naší společnosti, občanům, městům, obcím, krajům a státu v oblastech, které prosazuji. Nabízím bohaté zkušenosti z funkcí, které jsem vykonával jak v samosprávě (město, kraj), tak z výkonu funkce v Senátu Parlamentu ČR. Z předcházející činnosti mám na co navázat a pokračovat v započaté práci. V práci v senátu jde především o smysluplné a prospěšné zákonodárné procesy ve prospěch občanů, měst, obcí, krajů a státu. Na regionální úrovni jde o znalost potřeb občanů, obcí a krajů, umění je vyhodnotit a podpořit prospěšné věci a požadavky.

Vidíte nějaký reálný dopad práce v horní komoře?

Senát, jako druhá komora, je zákonodárnou a demokratickou pojistkou. To je fakt, se kterým je nutné souhlasit. Práce v senátu je zákonodárnou činností se vším všudy. Je velice důležité, že senát existuje, to za prvé. Za druhé, a to platí v mém i v mnoha dalších případech, scházejí se zde lidé s velkými zkušenostmi z práce v obcích, městech a regionu obecně. Tito lidé mají velké zkušenosti, které promítají do zákonodárné činnosti - tudíž efektivita a kvalita vydávaných zákonů je vysoká.

A co práce v regionu?

Díky mé podpoře probíhají v mém volebním obvodu ročně desítky konkrétních akcí. Podílím se a podporuji rozvoj vodohospodářské infrastruktury, rozvoj Oblastní nemocnice v Jičíně, podporuji výstavbu Národního olympijského centra v Nymburce a celou řadu dalších akcí. Neposledně je potřeba připomenout podporu dopravní infrastruktury krajů, jak ze zdrojů Evropské unie, Státního fondu dopravní infrastruktury, tak z Fondu rozvoje a reprodukce krajů.

V politice se pohybujete řadu let. Jak je možné, aby člověk měl pohodové rodinné zázemí a vztahy?

V rodině mám velkou podporu, manželka se pravidelně účastní řady společenských akcí a tím mi moc pomáhá. Díky jejímu pochopení mohu už dlouhá léta působit ve veřejném a politickém životě. Moc jí za to děkuji; poděkování patří i mým dalším rodinným příslušníkům, především dětem.

Jak se nejlépe odreagujete?

Jsem především normální člověk se svými radostmi i starostmi. Bývám někdy i velice unaven. Pak moji největší relaxací je relaxace s vnoučaty. Jezdí k nám velice často, trávíme s nimi mnoho volných chvil. Občas si také udělám čas na myslivost, někdy zajdu na ryby. A zahrada, kterou mám docela velkou, mé relaxování završí.