Rozhodování absolventů středních škol o tom, na kterou vysokou školu půjdou studovat, je důležitý krok v životě každého z nich. Někteří si vybírají vysokou školu podle svého zaměření, jiní podle místa studia a někteří bohužel třeba jenom podle podmínek, jež jsou stanovena pro přijetí. Osobně jsem přesvědčen, že důležitým faktorem při výběru vysoké školy by měla být její kvalita. Vezměte si jen, kolikrát vás při rozhodování ovlivnil názor kamaráda, příbuzného nebo známého. Proto vznikla z iniciativy České studentské unie soutěž „Fakulta roku", která je svým způsobem jakýmsi průzkumem mezi stávajícími vysokoškoláky a absolventy.

Samozřejmě existují i další žebříčky, jež srovnávají vysoké školy podle různých kritérií. Ovšem anketa, ve které SVŠE tak výrazně uspěla, zahrnuje klíčové kritérium: pohled studenta nebo absolventa na jeho školu. Podle mého názoru tento ukazatel vypovídá o kvalitě školy více než například citace v odborných časopisech.

Hlasování se zúčastnilo více než 20 000 studentů

Především je třeba zdůraznit, že anketa je založena na dobrovolné účasti studentů a jejím cílem je rozšířit spektrum dostupných informací pro budoucí maturanty. Umožňuje jim dozvědět se více o podmínkách studia na českých vysokých školách. V letošním ročníku se do ankety zapojilo více než 20 000 hlasujících. Když uvážíme, že naše škola patří mezi menší vysoké školy, úspěch je o to cennější.

Kritéria, na základě kterých studenti hodnotí svoji školu

Stojí za to uvést motto celé soutěže: „Studujete nebo jste studoval vysokou školu? Vzpomínáte s láskou na svou alma mater nebo se vám dodnes zjevuje v nočních můrách? Ohodnoťte podle toho svou fakultu." A o čem se hlasuje? Například o tom, jaké zajímavé předměty škola nabízí, jak připravuje studenty do praxe, zda mají možnost realizovat se, tj. uvést do praxe svoje nápady a projekty, jak fungují vztahy ve škole (se spolužáky, s vyučujícími), zda jsou kamarádské, týmové apod.

Na správné rozhodnutí není nikdy pozdě

Co z toho plyne? Snad jen vzkaz pro ty, kterých se to týká: Rozhodni se pro vysokou školu, kde to není jenom o studiu, ale také o praxi a zábavě. Dej si přihlášku na druhou nejlepší soukromou ekonomickou vysokou školu v ČR a studuj SVŠE Znojmo.