logoSeveročeská vodárenská společnost a. s. (dále SVS) je na území Ústeckého a podstatné části Libereckého kraje, kde žije přes 1,1 milionu obyvatel, vlastníkem vodovodů, kanalizací a dalších zařízení vodohospodářské infrastruktury. Veškeré její akcie jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí. Co do rozsahu sítí jde o největší vlastnickou vodárenskou společnost v České republice. Ke konci roku 2016 v regionu působnosti SVS byla délka vodovodní sítě na 8 958 km (bez přípojek), počet vodojemů 988 a úpraven vod 59. Kanalizační síť se prodloužila na 3 956 km (bez přípojek), počet čistíren odpadních vod je 189.

Rekordní podíl na obnovu majetku


Obnova majetku je pro nás trvale v centru zájmu. V roce 2017 budeme investovat do majetku 1,31 miliardy korun. Jde o vlastní prostředky SVS z ceny vody. Dělí se v poměru 86 % (1,123 miliardy korun) na obnovu vodohospodářského majetku a 14 % (187 milionů korun) na strategické investice, vyvolané legislativou. Podíl určený k obnově majetku je letos rekordní – např. před deseti lety, kdy jsme byli legislativou tlačeni do masivních strategických investic v oblasti čištění odpadních vod, jsme na obnovu majetku mohli dát pouze 53 %. Finanční zdroje z ceny vody, jež máme k dispozici, však nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle fyzického stavu infrastruktury. Celých 25 % ceny vody si nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku.

Efektivní využití finančních zdrojů z ceny vody


Je jasné, že inkasované prostředky z ceny vody musíme směrovat do obnovy majetku co nejefektivněji. Provádíme k tomu analýzu, hodnocení a bodování stavu majetku, aby prioritu měl majetek nejstarší a v nejhorším stavu. Vždy se snažíme naše stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a s vlastníkem komunikace. Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, ať už to jsou obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější revitalizace lokality. Důsledkem je nejen zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost, ale i finanční úspora v důsledku rozdělení nákladů mezi zúčastněné investory.

Investice do vodárenské infrastruktury v regionu SVS v roce 2017


Investice do majetku v rámci investičního plánu SVS pro rok 2017 jsou po okresech v rámci Ústeckého a Libereckého kraje stanoveny v uvedených objemech:

investice pro okres celkem (obnova a strategické)
Chomutov       20 staveb ......... 107 mil. Kč
Děčín                19 staveb ......... 152 mil. Kč
Louny               29 staveb ........ 108 mil. Kč
Litoměřice        24 staveb ......... 86 mil. Kč
Most                 25 staveb ........128 mil. Kč
Teplice              29 staveb ........127 mil. Kč
Ústí n. Labem  21 staveb .........132 mil. Kč
Česká Lípa       18 staveb .........108 mil. Kč
Jablonec n. N. 14 staveb ......... 57 mil. Kč
Liberec             19 staveb ........ 114 mil. Kč


K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky v celkové výši 95 mil. Kč, určené na více než 200 drobných stavebně-strojních rekonstrukcí mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2017.


Některé stavby zahájené loni pokračují letos. Jde o tyto stavby, vč. termínu dokončení:

Okres Česká Lípa: Svor – úpravna vody (V/2017)
Okres Liberec: Hodkovice – rek. ČOV (V/2017), Žďárek – rek. vodovodu (IX/2017).

Nyní jsou v realizaci v okresech Ústeckého a Libereckého kraje tyto jmenovité stavby z investičního plánu 2017, s termínem dokončení:


Okres Česká Lípa: Mimoň Komenského a Růžová ul. – rek. kanalizace a vodovodu (VI/2017), Okna – rek. vodovodu (VIII/2017), Doksy Staré Splavy, Lázeňský vrch – rek. vodovodu a kanalizace (XII/2017),
Okres Jablonec nad Nisou: Vzhledem ke klimatickým podmínkám jsou v tomto okrese stavby zahajovány o něco později.
Okres Liberec: Hrádek n. Nisou ul. Zahradní, Zlatá výšina a okolí – rek. vodovodu a kanalizace (VII/2017).

Kromě výše uvedeného uvádíme výčet staveb - zatím bez uvedení termínu realizace - kdy jsou již uzavřeny smlouvy o dílo, připravuje sepředání staveniště a upřesňuje harmonogram prací:


Okres Česká Lípa: Česká Lípa B. Němcové – rek. vodovodu a kanalizace, Česká Lípa Bezručova a Arbesova ul. – rek. vodovodu a kanalizace, Jablonné v P. Švermova ul. – rek. kanalizace a vodovodu, Česká Lípa ul. Tylova a Jiřího z Poděbrad – rek. kanalizace a vodovodu, Sosnová – rek. kanalizace, Nový Bor ul. B. Němcové – rek. kanalizace a vodovodu, Cvikov ul. Nová, Sad 5. května, B. Němcové, Čechova – rek. kanalizace a vodovodu,
Okres Jablonec nad Nisou: Velké Hamry Hlavní ul. – rek. kanalizace, Jablonec n. Nisou Blanická ul. – rek. kanalizace a vodovodu, Železný Brod ul. Těpeřská a Chvalíkovická – rek. vodovodu, Rychnov u Jablonce n. N. Lužická ul. – rek. vodovodu, Železný Brod ul. Smetanovo zátiší – rek. vodovodu, Jablonec n. Nisou ul. Nová osada – rek. kanalizace a vodovodu, Tanvald Šumburk n. Desnou – odstranění výústi Husova 336, Jablonec n. Nisou ul. Na Hutích a SNP – rek. kanalizace, Jablonec n. Nisou ul. M. Švabinského – rek. kanalizace a vodovodu,
Okres Liberec: Žďárek – rek. vodovodu, Liberec Volgogradská ul. – rek. vodovodu, Liberec Vítězná ul. – rek. kanalizace a vodovodu, Paceřice Studnice – rek. vodovodu, Hrádek n. Nisou ul. K Bytovkám – rek. vodovodu, Liberec Rumunská – rek. vodovodu, Liberec ul. Pod Sadem míru a Ševčíkova – odstranění dvou výústí, Liberec dolní centrum – rek. kanalizace a vodovodu, Liberec Horova ul. – rek. kanalizace a vodovodu, Liberec Metelkova ul. – rek. kanalizace a vodovodu, Hodkovice n. Mohelkou Záskalí – náhrada zdroje, Liberec Broumovská ul. – rek. kanalizace a vodovodu, Jeřmanice – rek. vodojemu.