Celkově chce Severočeská vodárenská společnost (SVS) letos investovat do vodohospodářských staveb na severu Čech 1,33 miliardy korun. Peníze půjdou především na obnovu a modernizaci infrastrukturního majetku. SVS bude investovat do 239 staveb v deseti okresech severočeského regionu. Dalších 337,5 milionu korun dá provozní společnost SčVK na potřebné opravy.

Navyšujeme investice

„Celkový objem financí určených na investice do vodohospodářského majetku SVS ve výši 1,33 miliardy korun je oproti loňskému roku zhruba o procento vyšší a bude realizováno o 16 staveb více než loni,“ uvádí generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

„Prostředky na investice plynou z vodného a stočného. Celková částka bude rozdělena v tomto poměru: téměř 86 % je určeno na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, a to v objemu 1,142 miliardy korun, a 14 % půjde na pořízení nového majetku, což představuje 188 milionů korun,“ upřesňuje Špičák.

Zpomalujeme stárnutí infrastruktury

„SVS spravuje majetek v hodnotě 102 miliard korun, kam patří především 9 tisíc kilometrů vodovodního a 4 tisíce kilometrů kanalizačního potrubí, 200 čistíren, 60 úpraven vody či 1 000 vodojemů. Při teoretické průměrné životnosti 50 let u těchto zařízení bychom ročně potřebovali investovat do obnovy 2 miliardy, abychom za tuto dobu byli schopni obnovit celou stávající infrastrukturu. S investicemi 1,7 miliardy se tedy již blížíme této teoretické potřebě na obnovu. SVS se tak daří rychleji zpomalovat stárnutí potřebné infrastruktury a zajišťovat její náležitou obnovu. Věříme, že s nástupem nového modelu vodárenství se nám podaří tento trend stárnutí majetku úplně zastavit,“ doplňuje Špičák.

Koordinace šetří peníze, čas i nervy lidí

SVS svoje stavby koordinuje s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích a také s vlastníkem komunikace. Na rekonstrukci kanalizace a vodovodu (zpravidla jsou uložené v největší hloubce) tak v ideálním případě navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků, závěrem proběhne rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce. Důležitá je i součinnost s akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce vodohospodářských sítí často provádějí své investiční akce, obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější revitalizace území. Koordinace je nutná proto, aby se jednak neplýtvalo penězi a časem. A samozřejmě také proto, aby se co nejvíce zmírnily nepříznivé dopady na lidi, kteří žijí v blízkosti stavby.