„Když provedete návštěvníka Ostravy­ – a bohužel nejen zahraničního – centrem města a on vidí nezastavěné proluky, bez nadsázky se ptá, kdy u nás skončila válka,“ říká Ing. Miroslav Svozil, lídr kandidátky ODS s podporou TOP 09 a Soukromníků do zastupitelstva Moravské Ostravy a Přívozu. „Zatímco jiná města investory vyhledávají a váží si jich, v Moravské Ostravě nenacházejí žádnou podporu. Výsledkem je, že za posledních osm let se v centru města nepostavil s výjimkou Nové Karoliny více méně ani jeden dům. Jde o alarmující stav a je nejvyšší čas období stagnace ukončit,“ pokračuje M. Svozil.

ODS tuto stagnaci prezentuje ve čtyřech symbolických sděleních: 18 let chátrání módního domu Textilia-Ostravica. Zastavme to! 100 hodin ročně hledáme v centru parkování. Zkraťme to! 35 000 mladých z Ostravy odešlo. Otočme to! ∞ nervů na Rudné, Místecké, Hlučínské a bez Severního spoje. Dořešme to!

Ostudné proluky v centru musí zmizet
Textilia-Ostravica je středobodem centra. ODS chce ihned zahájit spolupráci s majitelem na její záchraně a jednat o novém funkčním využití všech budov, které jsou součástí komplexu. Zároveň je nutné vyřešit plochu sousedícího náměstí Dr. E. Beneše (je v majetku města). „Dále obnovíme záměry na dostavbu proluk na Masarykově náměstí, které jsou ostudou celého města,“ říká Miroslav Svozil. „Nastartujeme projekt Nová Zámecká a pokusíme se obnovit 8 let umrtvené projekty, např. Nordica 2, New Amsterdam Office“. Solidní investoři jsou v Ostravě vítáni a je nezbytné, aby se na magistrátu a úřadech městských obvodů setkali s maximální vstřícností.

Zdroj: Zadavatel.Projekt Nové Zámecké by mohl elegantně propojit centrum s Novou Karolinou. V objektu bývalých Slezských mlýnů by mohla být dostavěna horní patra, o která dům přišel za 2. světové války, a využita pro kanceláře a především pro byty. Autor: Zadavatel.

Nové objekty by měly být multifunkční, s důrazem na funkci bydlení, zejména pro mladé rodiny. Noví obyvatelé centrum města oživí. Samozřejmě je nutné, aby měli kde parkovat, stejně tak jako návštěvníci musejí mít do centra dobrou možnost dojezdu. Proto patří k prioritám dostavba Místecké až do Petřkovic, Severní spoj, dostavba Rudné a pro vlakovou dopravu obnova železničního uzlu Ostrava-hlavní nádraží.

Konec odchodů za prací
Záměrem ODS je do Ostravy přivést další high-tech firmy, a zároveň dát šanci pro podnikání místním talentovaným lidem. „Vidíme pro Ostravu vytvoření optimálního průmyslového mixu, do něhož budou zapojeny klasické firmy s vysokou přidanou hodnotou, firmy v průmyslových zónách, nové high-tech a inovační firmy a firmy z oblasti služeb,“ upřesňuje M. Svozil. Ostravě by také slušela nějaká centrální instituce, např. Energetický regulační úřad.

Zelená projektům přesahujícím rámec města
Moravskoslezská vědecká knihovna je společným projektem kraje, města i státu. Je to vlajková loď nového startu Ostravy, zejména v oblasti podpory vědy, výzkumu a vzdělání. Snahou je, aby realizace projektu Černá kostka začala podle plánu v červenci 2020.

Velkou příležitost pro Ostravu představuje „Černouhelná platforma“: nový, kolosální projekt Evropské unie pro ekonomickou transformaci uhelných regionů pro roky 2019 – 2025. Hlavní cíle jsou: minimalizace závislosti kraje na fosilních palivech, zvýšení kvality životního prostředí, využití druhotných surovin v energetice, rozvoj konkurenceschopnosti průmyslu, rozvoj vysokého školství a energetického výzkumu. Pokud se podaří projekt prosadit do unijních rozpočtů, může se jednat o finanční zdroje v řádu miliard korun pro Moravskoslezský kraj i jeho metropoli.

Naše město chce ODS nastartovat po vzoru zejména Brna a polských Katowic. Právě Katowice nesly podobnou zátěž minulosti jako Ostrava (těžba uhlí, těžký průmysl, náměstí, které bylo jednou velkou prolukou…) a dnes jsou moderní a pulsující metropolí slezského vojvodství. Jak je to možné?  „Město mělo vizi (ne koncepci údržby chodníků), umělo spolupracovat s privátními investory a využít evropské fondy,“ říká Miroslav Svozil. Také Ostrava si zaslouží, aby opět hrála důstojnou roli v Česku i ve střední Evropě.

www.mireksvozil.cz

Zdroj: Zadavatel.Ing. Miroslav Svozil, systémový inženýr a konzultant průmyslových firem, působí v komunální politice řadu let a jako zastupitel, bývalý radní, náměstek primátora pro finance a ekonomiku a posléze starosta Moravské Ostravy a Přívozu (2006-2010) inicioval v Ostravě mnohé rozvojové projekty. Autor: Zadavatel.