DESIGN.S je nesoutěžní přehlídka, avšak organizátoři či partneři bienále mají možnost ocenit práci, která je nejvíce zaujme. Vyhlášení oceněných prací se uskuteční na vernisáži v pondělí 25. 6. 2018. Od 26. 6. 2018 bude výstava přístupná veřejnosti. Její součástí bude také výstava diplomových prací Odboru průmyslového designu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a výstava Design v pohybu aneb pohyb v designu  2015 -2020. Výstavy budou přístupné do 16. 9. 2018.                              

Na podzim 2017 začala příprava přehlídky studentského designu s názvem DESIGN.S, kterou potřetí otevře v červnu Technické muzeum v Brně. Toto bienále se konalo v letech 2014 a 2016 a zaměřuje se na produktový design, tedy od ryze technických záležitostí, jakým je např. pomocný stroj na sběr odpadu z vodních hladin (Dominika Szabo z Technické univerzity v Košicích) či ještě objemnější stroje (např. samojízdná sklízecí řezačka Marka Šimunského z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně/FSI VUT) nebo také  testovací zařízení na záchranářské plynové masky (Jana Ďurina ze Západočeské univerzity v Plzni) přes nábytek, svítidla a věci k běžné potřebě, šaty, šperky, hudební nástroj (Bason Tomáše Hořína z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně) včetně medicínského zařízení (např. kardiologická gama kamera Aleny Smrčkové FSI VUT v Brně) či zdravotních pomůcek (např. protéza – prodloužená ruka Vlada Alexandru Stoica-Maxima z Univerzity architektury a urbanismu v Bukurešti). 

Do druhé poloviny března se mohli na toto bienále hlásit studenti středních i vysokých škol či čerství absolventi.

Celkem přišlo 400 přihlášek z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Maďarska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Švédska, Velké Británie a Tchaj-wanu. Z celkového počtu přihlášek bylo 315 z univerzit a 85 ze středních škol. A právě u středních škol došlo k velkému nárůstu zájmu oproti minulým ročníkům – v roce 2016 to bylo 19 designových návrhů. Také větší ohlas projevili zahraniční studenti a školy. V roce 2016 přihlásili studenti ze zahraničí 10 prací, letos 51. 

Začátkem dubna – 9. 4. – se v TMB sešla odborná porota složená převážně z vysokoškolských pedagogů a vybírala ty nejkvalitnější práce a návrhy. V porotě např. zasedli prorektorka doc. Mgr. Art. Sylvia Jokelová z Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, akademický sochař Ladislav Křenek, vedoucí Odboru průmyslového designu FSI VUT v Brně, či akademický sochař Miroslav Zvonek, vedoucí ateliéru Ústavu dizajnu Fakulty architektury Slovenské technické univerzity v Bratislavě. (Seznam komise viz http://design-s.eu/porota/). Právě tyto vybrané práce uvidí návštěvníci na letošní výstavě DESIGN.S v TMB. 

http://design-s.eu/Zdroj: Technické muzeum v Brně