Liberecký kraj – Do stipendijního programu Libereckého kraje vstoupil se školním rokem 2017/18 další zaměstnavatel. Formou stipendií finančně podporuje žáky oboru Strojník silničních strojů, který je vyučován na Střední škole strojní, stavební a dopravní v Liberci. Je to jeden z nástrojů, jak mladé lidi motivovat. Hejtman kraje Martin Půta věří, že stipendium oživí i obor strojník silničních strojů.

„Vstup do stipendijního programu je tak prvním krokem k tomu, abychom mohli za pár let přivítat mezi silničáři první absolventy nově otevíraného učebního oboru. Důležité pro nás je, že výuka je vhodně provázaná s praktickým výcvikem studentů,“ vysvětluje důvody otevření nového učebního oboru Petr Šén.

Cílem je praktická výuka žáků přímo ve firmách tak, aby si zaměstnavatelé mohli vybírat své budoucí zaměstnance a naopak žáci se učili to, co budou v praxi opravdu potřebovat. Proč? Chybí jim kvalifikovaní lidé.

To potvrzuje Ing. Martina Dufková, personální ředitelka Silnice LK. Situace na trhu práce spojená s nedostatkem pracovních sil se nevyhnula ani tomuto oboru.

Proč jste podpořili projekt deníku „Studuj tady – pracuj tady“?

Uvědomujeme si, že je třeba vychovávat mladší generace k technickým oborům. Proto jsme také vloni vstoupili do stipendijního programu Libereckého kraje a rozhodli se tak podporovat žáky oboru Strojník silničních strojů, který je vyučován na Střední škole strojní, stavební a dopravní v Liberci.

Jak velký zájem byl a jak se k vám studenti dostali?

V loňském roce na tento obor nastoupilo 5 studentů, pro které jsme uspořádali exkurzi na našich střediscích,kde se seznámili s provozem ve firmě. Nabídli jsme jim také placené letní brigády. Letos už budou ve druhém ročníku a budou u nás absolvovat v rámci výuky také povinnou praxi.

Kolik míst v kraji jim po absolutoriu můžete nabídnout?

Jakmile úspěšně dostudují a budou chtít k nám nastoupit, budou si moci vybírat z dostupných lokalit  středisko. V Libereckém kraji  máme deset středisek.

Jak vidíte dnešní personální situaci a jak do budoucna?

V současné době je v Libereckém kraji nedostatek pracovních sil a do budoucna se to asi jen tak nezlepší. Stejně jako ostatní firmy i my cítíme velký tlak na růst mezd. Stejně tak poměrně snadno dostupná možnost práce pro absolventy na Mladoboleslavsku či v Praze, kde nejsme schopni konkurovat jejich finančním nabídkám.

Lidé často slyší na osobní přístup zaměstnavatele a na benefity.

Máme co nabídnout. Zaměstnanci tu nejsou bráni pouze jako osobní čísla, upřednostňujeme osobní přístup, práci v malém a stabilním kolektivu. Převážnou část roku pracujeme pouze na jednu směnu. Máme skoro  nulovou fluktuaci zaměstnanců.

Kromě mzdy nabízíme zaměstnancům propracovaný benefitní systém, poskytujeme například 5 týdnů dovolené, podporujeme sportovní a kulturní aktivity, umožňujeme zaměstnancům absolvovat ruzná odborná školení, a hlavně podporujeme karierní postup.

Pokud potřebujeme obsadit nějakou pozici, nejdříve se poohlédneme uvnitř firmy a až poté využíváme externí zdroje.

Jak vidíte budoucnost výchovy studentů technických škol?

Firmy nemohou suplovat systém. Je třeba začít už od základní školy, děti by měly být více vedeny k manuální práci tak, aby se naučily trochu víc zručnosti. Na druhou stranu i my na straně  zaměstnavatelů se budeme muset mladé generaci v některých směrech přizpůsobit. Mladí lidé dnes vidí práci jinak, než tomu bylo doposud a mají i jiné priority.www.silnicelk.cz