Vacenovice - Starostka Vacenovic Jana Bačíková (ODS) se v podzimních volbách uchází o senátorské křeslo. Zájem lidí o její osobu tak nyní výrazně stoupl. Co by chtěla změnit, s čím do voleb jde, jaký je její pohled na dnešní politickou situaci a co trápí obvod, za který kandiduje. To všechno si můžete přečíst v následujícím rozhovoru.

Proč jste se rozhodla pro kandidaturu do Senátu?

Současná politická scéna staví přesné mantinely našim životům a předpokládá určitou nesvéprávnost v rozhodování občana. Pomalu je nám ukrajováno z osobních svobod, plíživě a pozvolna. A jen na nás je, abychom řekli STOP. Nemůžeme a nesmíme říkat, že se nás politika netýká a že se o politiku nezajímáme, že politika je špinavá věc. V politice žijeme všichni, nemůžeme do ní vstoupit a vystoupit z ní. Jediné co můžeme, je se aktivně podílet.

Jaký je váš program a vize, kterou byste chtěla naplnit?

Chci jednoduché a srozumitelné zákony, přehledný daňový systém.
Chci stát, který jen minimálně zasahuje do života lidí.
Chci stát, který se umí postarat o ty občany, kteří se o sebe opravdu nemohou postarat.
Chci stát, kde se zbytečně nerozdávají peníze na všechny možné dávky, zbytečné dotace a rozbujelé a mnohdy nesmyslné úřady
Chci stát, pro kterého je občan partnerem. A ne jen osobou, která platí daně.

Máte nějakou oblast, které byste se chtěla primárně věnovat?

Vždy budu hájit svobodu internetu. Jsem zásadně proti centrálnímu registru bankovních účtů, jde o první krok ke zrušení bankovního tajemství. Je pro mě důležitá podpora aktivních lidí, podpora zdravého konkurenčního prostředí. A v prvé řadě nedotknutelnost soukromého majetku a ochrana soukromí. Není přece možné, aby měl úředník přístup do našich domovů, ať už pod jakoukoliv záminkou. Více svobody, méně regulace.

Čemu v politice věříte?

Každý politik si musí uvědomit, jakou má obrovskou moc. Že rozhoduje o kvalitě života ostatních lidí a o jejich budoucnosti. A proto musí své zvolení a funkci brát s obrovskou zodpovědností a pokorou k občanovi. Dobrý politik by měl mít tyto důležité vlastnosti. Rychlý úsudek, měl by používat zdravý selský rozum, schopnost dělat věci jednoduše, měl být zodpovědný a pokorný k moci, které se mu díky zvolení dostalo.

Jaké jsou vaše zkušenosti z oblasti regionální politiky? Jistě se vám budou hodit.

Díky svému působení na obci jsem v denním kontaktu s občany, znám jejich problémy a potřeby, ale na druhou stranu i přání a vize. Pokud budu zvolena, věřím, že to bude právě proto, že dělám svou práci starostky dobře. Politik by neměl být odtržen od svých voličů a měl by být v pravidelném kontaktu s nimi, a to práce starostky zaručuje. Věřím tomu, že pak budu schopna v senátu hájit co nejlépe zájmy svých občanů z volebního obvodu č. 79.

Co na vaši kandidaturu říká vaše okolí?

Rodina mě samozřejmě podporuje. A okolí? Více spolu mluvíme. Lidé mě zastavují a ptají se. Diskutujeme spolu o problémech, o podstatě politiky. A diskusí a osobním kontaktem - jen tak dokážeme něco změnit.

Co byste chtěla voličům vzkázat, aby přišli volbám? Mnoho z nich politikům nevěří, a proto k volbám nechodí.

Občané jsou kritičtí, nespokojeni a trpí nedůvěrou k politice a k politickému dění. Mají pocit, že nedokážou nic změnit. Ale to je právě obrovská chyba. Pojďte k volbám, ukažte politikům, že jsou pod drobnohledem, že vás zajímají jejich rozhodnutí. Sledujte své politiky. Zda plní, co slíbili, a pak se bude důvěryhodnost parlamentu a senátu zvyšovat.
Věřím heslu, že politika je služba občanovi. A také tak pracuji.

Je ve vašem obvodu nějaký palčivý problém, kterým byste se chtěla zabývat v případě svého zvolení?

Momentálně našim volebním obvodem hýbá kauza těžby šterkopísku v Uherském Ostrohu. Dle odborných posudků by těžbou došlo k znehodnocení pitné vody v obcích okolí Hodonínska a Kyjovska. Ale to by bylo na jiný a podstatně delší rozhovor.