Plzeň – Společně to zvládneme! To je optimistické motto starosty čtvrtého plzeňského městského obvodu Tomáše Soukupa

Pane starosto, čtvrtý plzeňský městský obvod na jaře proslul šitím roušek. Ani na podzim neleníte, když jste oznámili, že vyrábíte obličejové štíty. Jak se tento nápad zrodil?

Již od jara hledáme cesty, jak jako úřad můžeme pomoci občanům, kteří naši pomoc potřebují. Na jaře jsme šili roušky pro vlastní potřebu, seniory a pro pracovníky v první linii, tedy lékaře, zdravotní sestry nebo prodavačky. Roušek je nyní dostatek. Proto jsme začali hledat další možnosti, a tou byly právě ochranné obličejové štíty. Podařilo se nám získat dotaci od Nadace ČEZ, která nám plně uhradila náklady na pořízení dvou 3D tiskáren a jejich náplní. Tiskárny jsme zapojili a začali s výrobou.

Co s těmito štíty děláte? Pro koho je tisknete?

Štíty tiskneme pro naše zaměstnance ze sociálního odboru, kteří jsou v permanentním styku s rizikovými skupinami obyvatel. Za rizikové jsme z pohledu šíření koronaviru vyhodnotili také krajské a senátní volby, do kterých se v rámci volebních komisí zapojila i řada našich úředníků a občanů. Všem jsme samozřejmě zajistili roušky, ochranné rukavice nebo dezinfekci. Nad rámec těchto ochranných prostředků jsme nabídli také respirátory a ochranné štíty. Štíty tiskneme dál a postupně je budeme předávat především organizacím, které se starají o ty nejzranitelnější. Štíty samy o sobě nejsou dostatečnou ochranou, ale slouží k posílení ochrany při použití respirátoru nebo roušky.

Zdroj: MO Plzeň 4

Takže se dá říct, že se váš úřad nyní proměnil v továrnu na štíty?

Ne tak úplně. To se stalo na jaře při šití roušek, kdy se do šití zapojila řada našich zaměstnanců, kteří tehdy neměli plné pracovní vytížení. Z domova přinesli látky, šicí stroje a další vybavení. Štíty, nebo lépe řečeno držáky na plexisklo, nyní tisknou dvě 3D tiskárny, o které se stará jeden zaměstnanec Správy informačních technologií města Plzně v rámci svého běžného výkonu povolání. Na vytištěné držáky pak připne plexisklo a umístí gumičku. Tím je štít hotový a připraven k použití.

Zdroj: MO Plzeň 4

Využijete tyto 3D tiskárny i poté, co pandemie koronaviru pomine?

Kromě štítů na nich můžeme tisknout například náhradní díly pro dílčí opravy v rámci vybavení úřadu. Na to by ale takových tiskáren byla škoda. Proto ve chvíli, kdy pro ně nebudeme mít dostatečné využití, je darujeme do našich škol, kde budou sloužit k výuce žáků.

Jak se na úřadu perete se všemi možnými opatřeními a omezeními?

Myslím, že statečně. Nechci ale nic zakřiknout. Na základě usnesení vlády jsme museli omezit úřední hodiny, nicméně úřad funguje dál a dál běží i naše investice. V maximální možné míře se snažíme zamezit šíření nákazy v rámci úřadu, zároveň ale zastáváme heslo, že úřad by tu měl být především pro lidi. Proto se všem občanům v maximální možné míře snažíme poradit přes telefon a e-mail.

Chtěl byste něco vzkázat na závěr?

Všem přeji hlavně pevné zdraví a hodně sil do dalších dnů. Buďme k sobě ohleduplní a dodržujme nařízení. Nechci se opakovat, ale pořád platí to, co jsme říkali na jaře. Společně to zvládneme!

Zdroj: MO Plzeň 4