V Hranicích se budou nově pohyblivé regálové systémy nejen vyrábět, ale také obchodovat a především vyvíjet. Řečeno slovy vedoucího nového oddělení, Aleše Havránka: „Naše společnost získává se vznikem kompetenčního centra další rozměr. Nově máme možnost investovat do své práce vedle poctivosti i náš tvůrčí potenciál, své nápady, emoce (dílčí prohry a vítězství) a výsledek naší práce tak získává svou duši a žije vlastním životem.“ Promluvil také o tom, jak proces probíhal a co nejvíce chybí českým studentům.

Co si můžeme představit pod pojmem kompetenční centrum? A proč byl jeho přesun pro Hranice tolik důležitý?
Kompetenční centrum v podstatě znamená, že se SSI Schäfer Hranice nově stalo vlastníkem tří produktů, tím pádem se pod jednou střechou odehrává vše od jejich vývoje přes konstrukci, realizaci, expedici, obchodování až po servis. Výhod je tu hned několik – při výrobě a vývoji jsme nyní pružnější, můžeme na případné problémy reagovat mnohem rychleji a také zákazníkům nabídnout lepší služby. Druhou, neméně důležitou výhodou je fakt, že pomocí inovací a rozvoje můžeme přímo ovlivňovat svoji konkurenceschopnost.

Kdy k přesunu došlo?
K transferu vedení projektů došlo už před dvěma lety a dokončen byl letos přesunem kompetencí do Hranic. Momentálně jsme takřka u konce, chybí naplnit posledních několik pracovních pozic, které prozatím suplují švýcarští kolegové.

Kolik lidí tedy v novém středisku našlo uplatnění?
Celkově naše oddělení čítá 48 pracovníků. Konečný stav, kterého bychom chtěl dosáhnout v roce 2019, je 55 lidí.

Jednou z nových kompetencí je kompletní servis. Jak vlastně funguje servis pro zákazníka třeba v Asii?
Servis našim partnerům a klientům poskytujeme hned na několika úrovních. Jednou z nich jsou pravidelné návštěvy našich pracovníků, kteří v rámci globální podpory jezdí školit místní prodejce. Patří k tomu samozřejmě také další služby, jako například vytváření e-learningových kurzů. Co se týče samotného servisu našich výrobků, ten si můžete představit na třech úrovních. První úroveň představují lokální zástupci, kteří jsou schopni k zákazníkovi vyjet, najít problém a vyřešit ho. Pokud si s problémem nevědí rady, předávají podnět na regionální zastoupení, které už může obsluhovat celou Asii. Nejvyšší úrovní je potom servisní středisko v Hranicích. Je nutné zmínit také to, že servisní zásahy značně ulehčily moderní technologie a inteligentní systémy. Díky nim se dokážeme z Hranic na dálku připojit k zákazníkovi a vyřešit problém obratem.

To zní zajímavě, můžete uvést příklad?
Stane se například, že zákazník má náklad omotaný strečovou fólií tak nešikovně, že zablokuje nějaký senzor. Zákazník nám zavolá a naši technici jsou schopni se okamžitě vzdáleně připojit přímo do systému a upozornit na konkrétní senzor, který hlásí chybu – ve výsledku si tak „opravu“ provede zákazník sám a celý proces proběhne rychle a levně, bez nutnosti časově náročných výjezdů.

Co dalšího tyto technologie umí?
Všechny naše systémy jsou plně integrovatelné do takzvaného WMS (Warehouse Management System). Jedná se v podstatě o chytrý systém spravující celou skladovou jednotku, který zákazníka dokáže neustále informovat o tom, kde se jaké zboží či produkt nacházejí a jaký mají status. Jsme schopni naše systémy zapojit jak do již existujících struktur, tak dodat naše vlastní řešení.

A vývoj potřebného softwaru probíhá také v Hranicích?
Ano, software si vyvíjíme sami ve speciálním oddělení, které má za úkol vyvíjet nové funkce, pomáhá řešit různé problémy a zvyšovat odolnost systému vůči chybovosti. Dokážete si jistě představit, že zákazník potřebuje přepravovat různé typy materiálů se všemi specifiky a může se stát, že určitý druh materiálu může omezit schopnost našeho zařízení fungovat – zákazník například používá netradiční palety, které naše senzory nejsou schopny rozpoznat – my v tu chvíli musíme naše systémy naučit s nimi pracovat. Stejně tak musí náš software umět rozpoznat poškozenou paletu a automaticky ji odmítnout, aby nedošlo k poškození zboží.

Typický příklad neustálého vývoje jsou naše Logimaty. Jsou to vysoké skladovací věže s výtahem, kde je na policích uložené zboží. My dokážeme vybavit zařízení kamerami a vytvořit rozhraní mezi robotem a Logimatem, aby Logimat dokázal „říct“ robotovi, kde a jaký díl má hledat, a robot následně na základě této instrukce našel konkrétní díl v katalogu a podle kamery byl schopen ho rozpoznat a převzít k další manipulaci, což nalezne praktické využití například u zásilkových e-shopů.

Vraťme se ještě na chvíli k personální stránce. Je těžké najít kvalifikované techniky? Co je podle vás největším problémem českého technického školství?
Vzdělanost českých techniků není problémem, problémem je jejich jazyková vybavenost a samo-zřejmě stav pracovního trhu, kdy hodně firem odborníky potřebuje a je tak potřeba je oslovit zajímavou nabídkou a hlavně podchycovat je již během studia – dávat jim příležitost zpracovávat semestrální, bakalářské a diplomové práce a ukázat jim, že mají možnost se uplatnit už v průběhu přípravy na budoucí povolání. I učňovské školství má u nás své místo. Pokud je zájem se učit a zlepšovat, příležitost se najde pro každého. Faktem však je, že jazyková vybavenost učňů i středoškoláků je velice špatná. Ne všichni studenti si navíc uvědomují, že vstupenkou pro dobrou kariéru je schopnost používat jazyk a být v komunikaci sebevědomý. Poselstvím, které bych tak chtěl zvláště studentům a jejich rodičům předat, je vždy udělat krok navíc a jít štěstí trochu naproti. Já sám jsem si v životě vyzkoušel, že každý krůček dopředu mi v kariérním životě ohromně pomohl a velký díl v tom sehrála právě jazyková vybavenost. Pokud dnes mladý technik umí jeden či dva jazyky, má dveře všude otevřené. A naopak, pokud je technik sebešikovnější, ale neumí anglicky či německy, vždy v kariéře narazí na určitý strop, kde už to dál zkrátka nepůjde.