V učebních oborech Automechanik, Autoelektrikář, Karosář, Autolakýrník, Elektromechanik pro zařízení a přístroje (zaměření pro chladicí nebo výtahovou techniku) a Železničář konají žáci závěrečné zkoušky v rámci projektu MŠMT Nová závěrečná zkouška 2 formou jednotného zadání. Obor 39-41-L/01 Autotronik vyučujeme podle nového modelu L a H, kdy mají žáci možnost získat dva ucelené stupně vzdělání – po absolvování 3. ročníku výuční list v oboru Automechanik nebo Autoelektrikář, po 4. ročníku střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru Autotronik. Naše škola patří mezi sedm škol v republice, které tuto možnost v rámci oboru Autotronik nabízejí.

V teoretické výuce využíváme moderní způsoby výuky formou prezentací, webových portálů a DUMů, proto je každá učebna vybavena PC a promítací technikou. Škola je zapojena do několika projektů financovaných EU. Výuka odborných předmětů probíhá v odborných učebnách – odborné učebny Autotronik s výukovými vozidly, elektrolaboratoře, učebny ICT, dopravní sál, učebnu Autoškoly s trenažery, jazykové učebny, nově laboratoř technických měření a laboratoř virtuální reality.

V odborném výcviku využíváme kromě moderní haly učebnu karosárny, svařovnu s možností získat bezplatně svářečské kurzy, zámečnické dílny a školní autoservis, moderní dílnu vybavenou funkčním modelem výtahu. Žákům poskytujeme pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky, za produktivní práci získají žáci finanční ohodnocení.

V rámci odborného výcviku spolupracujeme s více než 50 sociálními partnery v regionu. Jsme členy sdružení regionálních škol vyučujících automobilové obory při SAČR. Ve vybraných oborech nabízíme žákům zdarma řidičský průkaz skupiny B a C a stipendijní programy ČÉDÉS, NádraŽák, AWEťák a stipendijní program pro obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje.

Každoročně se naše škola účastní soutěží Autoopravář junior v kategorii Automechanik, Autotronik, Autolakýrník a Karosář, které pořádá ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav.

Pro žáky organizujeme řadu aktivit: adaptační kurzy, sportovní, jazykové i odborné soutěže, lyžařské a cyklistické kurzy, zahraniční odborné exkurze atd. Pro veřejnost nabízíme svářečské kurzy, opravy, diagnostiku a měření emisí motorových vozidel, řidičský průkaz sk. B a C. K dispozici je knihovna, sportovní hala, hřiště, posilovna a společenský sál. 

https://www.sstd.cz/