Pardubický kraj – Správa a údržba silnic Pardubického kraje, krajská příspěvková organizace se sídlem v Pardubicích – Doubravice, je organizací zřízenou pro zajišťování správy a údržby silnic II. a III. tříd v majetku Pardubického kraje. V rámci kraje působí celkem 15, optimálně umístěných cestmistrovství –  v Pardubicích, Přelouči, Holicích, Chrudimi, Třemošnici, Luži, Hlinsku, Běstovicích, Litomyšli, Poličce, Žamberku, Ústí nad Orlicí, Lanškrouně, Svitavách, Moravské Třebové a odloučeném pracovišti v Králíkách. A právě tato cestmistrovství se v roce 2018 stala cílem návštěv náměstka hejtmana pro dopravu Michala Kortyše, který zjišťoval, jak to u nich chodí, jaké tu mají podmínky pro práci nebo jakou techniku aktuálně potřebují. „Díky návštěvě jednotlivých pracovišť jsem si mohl udělat vlastní obrázek. Osobní setkání se zaměstnanci a poznání prostředí zblízka je důležité. Spokojený jsem však napůl. Některá zázemí neodpovídají tomu, jak by měla vypadat, a někde pokulhává i technika. Na druhou stranu jsem ale pochopil, že tyto často až muzejní vozy si lidé udržují z pragmatických důvodů. Zároveň jsem ale našel místa, kde byl pokrok znát a probíhá tam celková rekonstrukce zázemí i techniky. Navíc, až budeme v rámci rozpočtu Pardubického kraje zase mluvit o tom, kde jsou potřeba peníze, už si dokážu představit, kam s nimi,“ hodnotí svou cestu náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

            Technická výbava, sociální zázemí i personální politika je však středem zájmu, jak potvrzuje ředitel Miroslav Němec: „Techniku neustále obnovujeme. Průměrné stáří našich strojů je 12 roků, což je zhruba dvojnásobná doba odpisové lhůty. Není ale výjimkou, že máme vozidla stará 22 nebo 24 let a ve slušném stavu, jelikož se o ně naši lidi velmi dobře starají. Snažíme se však pořizovat techniku průběžně a nikdy nevynechat žádnou příležitost, protože pokud to jeden rok zanedbáte, tak se to těžko dohání. Kromě vozového a mechanizačního parku je předmětem pozornosti i sociální zázemí. Snažíme se o modernizaci jak skladových prostor na nejrůznější materiály, tak budov. V první řadě jde o zateplování. Lidských zdrojů si velice vážíme, když to jde, tak jim přidáváme, podporujeme je ve vzdělávání a jsem rád, že jsme po celou dobu krize nemuseli propouštět.“

            Technika jako taková se obnovuje hlavně z důvodu nároků zimní údržby. Každý rok dochází k obnově 4 až 5 kusů techniky velkého nákladního vozidla s plnou zimní výbavou, přičemž většinou se jedná o víceúčelové nosiče – v létě se stroje využívají například pro navážení horkých asfaltových směsí a dalších materiálů. „Již několikátým rokem také používáme speciální radlice na odstraňování sněhu se dvěma břity – kovový na zmrazky a ujetý sníh a gumový, který dokonale odstraní sněhovou břečku, takže vozovka je pak jen se zbytkovou vrstvou nebo mokrá. Vše navíc řidič volí sám přímo z vozidla. Snažíme se obnovovat i manipulační techniku pro nakládku. Každý rok se podaří obměnit dva kusy nakladačů nebo traktorbagrů s různou modifikací radlic a lžic. Prioritou je u nás zajištění zimní údržby silnic, na tyto stroje se zaměřujeme především. U toho, co je potřeba na léto, rozhoduje stáří vozidel. Z lehké techniky pak obnovujeme vozidla typu Avia, která využíváme celoročně na běžné práce jako opravy krajnic, značení a podobně,“ jmenuje provozní náměstek Marian Cvrkal.

 NABÍDKA PRACÍ A SLUŽEB


Správa a údržba silnic Pardubického kraje zajišťuje zimní údržbu silnic a opravy komunikací v letních období. Mezi nabídku prací a služeb Správy a údržby silnic Pardubického kraje patří v první řadě běžná údržba komunikací jako čištění vozovek předsazeným, nebo závěsným koštětem, čištění vozovek samosběrem, mytí vozovek tlakovou vodou s rozstřikovací lištou, výspravy výtluků asfaltovou emulzí a kamenivem, výspravy výtluků asfaltovou směsí za tepla i za studena, nátěry vozovek (lokální výspravy, celoplošné nátěry), frézování lokálních poruch vozovky či pokládka živičných krytů. Dále se jedná o obnovu a údržbu svislého a vodorovného dopravního značení, strojní mytí značek, výměna SDZ na původním stojanu, zřízení SDZ včetně stojanu a patky, zřízení a obnova vodorovného dopravního značení (VDZ),  seřezávání krajnic, čištění a hloubení příkopů, opravy a zřízení propustů, čištění a opravy uličních vpustí, kosení travních porostů (strojně) nebo likvidace pařezů frézováním a mnoho dalšího.

„Cestmistrovství v Běstovicích má na starosti přibližně 220 km silnic, o to se staráme v průběhu celého roku. V létě provádíme především seč trávy a lokální opravy silnic, stejně jako v ostatních cestmistrovstvích – to jsou nejdéle trvající činnosti sezony. Sekáme třikrát, od května do listopadu, bez přestávky. Výspravy začínáme v dubnu a jsme rádi, že je do prázdnin stihneme dát do pořádku. V mezičase doplňujeme patníky, rovnáme a myjeme značky, sbíráme  odpadky a podobně,“ popisuje činnost vedoucí cestmistrovství v Běstovicích Tomáš Lustyk.

 ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE

Pojem společenská odpovědnost firem je českým překladem Corporate Social Responsibility (zkratka CSR) a je definován jako dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Být společensky odpovědnou firmou je tak v zájmu podniku samotného – odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je však systematický přístup, kdy odpovědné chování navazuje na obchodní strategii, hodnoty a poslání podniku. Praxe ukazuje, že aktivity spojované se Společenskou odpovědností firem nejsou účinné bez osobního etického přesvědčení vedení i zaměstnanců.

            V ekonomické oblasti se od firmy očekává transparentní podnikání a pozitivní vztahy s investory, zákazníky, dodavateli a dalšími obchodními partnery. Sledují se také její dopady na ekonomiku na lokální, národní i globální úrovni, například prostřednictvím rozvoje zaměstnanosti či boje proti korupci.

            V sociální oblasti se odpovědné chování firmy zaměřuje na přístup k zaměstnancům a podporu okolní komunity. Na pracovišti i v místní komunitě tak podnik ovlivňuje životní úroveň, zdraví, bezpečnost, vzdělávání a kulturní rozvoj občanů. „Kromě našich současných zaměstnanců nezapomínáme ani ta ty bývalé. Máme klub seniorů, s kterým jezdíme na různé zájezdy a exkurze,“ sděluje obchodní náměstek SUS Pk Jiří Horák a dodává: „Organizujeme také technické dny, na kterých předvádíme naši techniku, a podporujeme mládežnický sport jako hokejisty, plavecký oddíl či šachový turnaj.“

            V environmentální oblasti si podnik uvědomuje své dopady na živou i neživou přírodu včetně ekosystému, půdy, vzduchu a vody. Předpokládá se, že svou podnikatelskou činnost bude vykonávat tak, aby chránil přírodní zdroje a co nejméně zatěžoval životní prostředí. „Přístup organizace k ochraně životního prostředí je zvlášť zřetelný nejen čištěním příkopů a podobně, ale také soutěží Pomáháme přírodě. Děti, od školky až po střední školy, kreslí, jak vypadá zdravá a nemocná příroda. Vždy to vypadá tak, že zdravá je krásně zelená, vše kvete, zatímco nemocnou znázorňuje skládka či člověk vyhazující odpadky z jedoucího auta. Vše následně vyhodnocuje odborná i laická komise a na slavnostním vyhodnocení soutěže jsou ti nejlepší odměněni dárky, které většinou předává hejtman Pardubického kraje s představiteli zúčastněných garantů a sponzorů akce,“ popisuje obchodní náměstek SUS Pk Jiří Horák.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

Doplňková činnost představuje prakticky kompletní servis v oblasti údržby silničních staveb a jejich příslušenství i pro ostatní subjekty, nejenom pro cestující veřejnost. Prioritními klienty jsou především města a obce, ale také soukromí vlastníci, právnické a fyzické osoby. V rámci doplňkové činnosti organizace buduje image společnosti, značky a dobrého jména společnosti. „Další podrobné informace o nabídce prací a služeb organizace a s tím propojené marketinkové podpoře, naleznete na stránkách www.suspk.cz,“ dodává Jiří Horák.