Následně se přechází k vybraným sportům. Hraje se tu třeba basketbal, vybíjená a fotbal, ale cvičí se i gymnastika. Na řadu přicházejí také další aktivity – od společných her až po opičí dráhy. Hlavním kritériem úspěšnosti je jednoznačně zábava. Lekce totiž mají v dětech především vyvolat radost z pohybu, a vybudovat u nich kladný vztah ke sportu – tedy zvrátit trend negativního postoje, o kterém se stále častěji hovoří.

Nejvíc mě baví fotbal, ale taky rád skáču přes kozu nebo lavičku," říká hned po skončení hodiny druhák Dominik. „Mě zase baví opičí dráhy. A taky házení na koš. Umím to i pozadu!" přidává se jeho spolužačka Hanka. Do diskuze o „Sporťáku", jak si hodiny děti nazvaly, se vkládá také Tadeáš: „Já mám zase rád vybíjenou a v příštím roce se chci naučit ještě líp chytat."


Výuka fotbalu při hodině "Sportuj ve škole" na ZŠ Klobuky

Nadšené z projektu jsou ale i školy, kterých se od září do „Sportuj ve škole" zapojilo 339. Díky němu získávají od pořádající Asociace školních sportovních klubů materiální vybavení: míče, plastové překážky, prolézací tunely na opičí dráhy a mnohé další pomůcky. Účastnické školy mají navíc z projektu hrazeny platy lektorů: vedení škol tak ušetří až desetitisíce korun ročně – a to je pro tak malou školičku, jakou je základní škola Klobuky, velká finanční pomoc.

Pozitiva přináší projekt  „Sportuj ve škole" také rodičům. Ani oni za lekce nemusí platit, a navíc vědí, že je o jejich ratolesti dobře postaráno přímo v prostorách školy. Odpadá jim starost o děti a jejich převážení do sportovních klubů. Většina rodičů proto dlouho neváhala a do hodin cvičení své ratolesti hned na začátku září, kdy projekt na základní škole Klobuky odstartoval, přihlásila. Jak se ale hned vzápětí všichni tři malí cvičenci shodují: „Chodit jsme sem chtěli sami od sebe!"


Děti fandí své spolužačce při sportovní hře během "Sportuj ve škole"