S projektem MAP II ORP ČB i ukázkami spolupráce v oblasti Polytechnika se mohou rodiče i žáci seznámit na stánku projektu MAP II ORP ČB na zážitkové výstavě Dobrodružství s technikou 2019 – naleznete nás ve čtvrtek 13.6.2019 na českobudějovickém Výstavišti v pavilonu T, stánek č. 66 je hned kousek od vchodu do pavilonu! Vstup na akci je zdarma, těšit se můžete na ukázky práce s robotickými stavebnicemi a vyzkoušet si je pod vedením pedagogů z EDUCANETu, připravena bude i kreativní dílna Holašovického selského baroka, která vznikla ve spolupráci NPÚ.  

V rámci MAP II ORP ČB v současnosti působí celkem 6 pracovních skupin – Financování, Matematická gramotnost, Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti, Polytechnika a skupina pro MŠ a neformální vzdělávání.  Pracovní skupiny jsou otevřené i dalším subjektů, takže spolupracujeme mj. s Jihočeskou vědeckou knihovnou, DDM nebo Salesiánským střediskem mládeže, ZUŠ a jazykovými školami, JHK i Jihočeskou univerzitou. 

Díky tomuto projektu mají MŠ a ZŠ nové možnosti odborné podpory ze strany expertů nejen z oboru pedagogiky, ale i práva, komunikace nebo řízení, současně mohou prostřednictvím pracovních skupin předkládat dle potřeby náměty na uspořádání odborných kurzů pro pedagogy nebo pořádání akcí rozšiřujících spolupráci škol s rodiči. 

Řada aktivit je připravována také pro děti a žáky – vždy se ale musí jednat o kooperaci více škol nebo organizací; tím projekt MAP II optimálně doplňuje akce jednotlivých škol a jejich aktivity v rámci běžného provozu nebo jiných dotací, především tzv. šablon. V rámci projektu již vnikla kooperace ZŠ L.Kuby  (ČB-Rožnov) s několika mateřskými školami, děti se chodí do školních dílen učit zacházet s nářadím a náramně je to baví.  Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity vznikl kurz badatelsky orientované výuky primární technické východy, který je určen pro pedagogy 1. stupně ZŠ. A tak bychom mohli pokračovat…

Všem zájemcům o další informace, ať již z řad škol, zřizovatelů, ale i rodičů doporučuji navštívit náš web mapvzdelavani.cz, kde jsou pravidelně zveřejňovány nejen důležité dokumenty vytvořené v rámci společného plánování rozvoje vzdělávání na místní úrovni, ale i pozvánky na jednotlivé akce. Nejen pro rodiče je v mj. Jihočeskou vědeckou knihovnou připraven Festival dětské knihy (20.-21.6.2019). Tak na viděnou při MAPování na Českobudějovicku, ať již nad robotickou stavebnicí nebo knihou.