V roce 2006 otevřela továrnu v Mikulově, v níž zaměstnává přes 230 lidí. V Mikulově probíhá výroba kompresorů, kondenzačních jednotek a modulů tepelných čerpadel. Součástí závodu je však i Inženýrské vývojové centrum a zkušební laboratoře.

Speciální vybavení splní nejpřísnější podmínky

Společnost Emerson realizuje významnou investici v areálu své továrny v Mikulově. Jde o vybudování nové laboratoře, která bude disponovat speciálním zkušebním vybavením.  Tímto opatřením společnost splní podmínky EU, týkající se omezení pro uvádění chladiv na trh. Regulace nařízená EU má zásadní dopad na obor vzduchotechniky, klimatizace a vytápění, neboť užívání některých ze současných standardních chladiv s vyšším GWP (potenciál globálního oteplování) je v konkrétních oblastech aplikace zakázáno a tato chladiva musí být nahrazena chladivy s nižším GWP.

Avšak většina nových chladiv s nižším GWP je hořlavá. Proto je třeba mít k dispozici speciální zkušební vybavení. Evropskou unií stanovená kvóta, měřeno ekvivalentem CO2, povede ke snižování objemu chladiv na úroveň 21 procent ročního průmětného objemu chladiv uvedených na trh do roku 2030. Evropská unie stanovuje omezení pro uvádění chladiv na trh nařízením o F-plynech – Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.  [1]

 

Phase down = postupné snižování objemu chladivaZdroj: EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o.

Phase down = postupné snižování objemu chladiva

Výstavba nové laboratoře

Stavba laboratoře byla zahájena v říjnu, po schválení dokumentace a udělení stavebního povolení.  Výstavba je rozdělena do tří fází. V první bude zbudováno 25 stanic pro testování hořlavých chladiv, ve druhé fázi bude v roce 2019 přidáno dalších 25 zkušebních stanic. Poslední fáze je naplánována na rok 2020 a je vyhrazena pro velkou klimatickou komoru, která umožní zkoušení veškerých kondenzačních jednotek vyráběných v Mikulově.

Pro realizaci tohoto projektu byla vybrána společnost PSG Construction a. s. ze Zlína, která stavěla i původní budovu z roku 2006. Nový objekt bude dokončen příští rok v květnu, o měsíc později v něm bude instalováno nové zkušební vybavení.

Zdroj: EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o.
Nová budova bude dokončena v květnu 2019. První nové zkušební vybavení bude v objektu instalováno v červnu 2019.

Zdroj: EMERSON CLIMATE TECHNOLOGIES, s.r.o.

Zahájení stavby proběhlo dne 19. října za účasti (zleva doprava) ředitelů společnosti PSG Construction a.s. Michala Krzyžánka a Miroslava Konečného, Dany Embree, ředitelky Emerson Engineering Center, a ředitele továrny Marka Bednáře. 

Literatura[1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006. Brusel 2014.
[2] Stojanov, Š.: Chladiva po roce 2015, Svaz chladící a klimatizační techniky, 2015

 

Pavel Müller, Dana Embree, 29.10.2018