Soukromá škola Bean nabízí praktické obory a příjemné podmínky pro studium

 

Ať již přemýšlíte, kam dát studovat Vašeho potomka, až skončí základní školu, nebo byste sami si sami chtěli rozšířit vzdělání, je tu pro Vás soukromá škola Bean. Vzdělávání se věnuje již 24 let a nabízí denní, dálkové i pomaturitní studium. Z jakých oborů si můžete vybírat na SSOŠ a Gymnáziu BEAN, s.r.o. Staňkov, osvětlila v rozhovoru ředitelka Ing. Marie Bastlová.

BEAN

Začněme tím, proč byste doporučila právě školu Bean?

U nás se snažíme o individuální přístup ke každému žákovi, naše škola má rodinnou atmosféru. Aby se zde našim žákům líbilo, používáme zábavné a efektivní učební metody. Umožňujeme také sestavení individuálního studijního plánu, takže si každý může zorganizovat studium tak, jam mu to nejlépe vyhovuje. Velký důraz je kladen na výuku cizích jazyků, což je v dnešní době již nezbytnost. Samozřejmostí je také wi-fi připojení pro studenty v celém areálu, dobrá dopravní dostupnost či stravování ve školní jídelně. V neposlední řadě dbáme rovněž na moderní vybavení a zázemí školy a snažíme se pro své studenty organizovat různé doplňkové výlety a exkurze.

Můžete nám představit 4leté obory, které jsou denní a zakončené maturitou?

Prvním je gymnázium. Studenti klasického gymnázia jsou důsledně připravováni ke studiu na vysokých školách všech typů či ke studiu na vyšších odborných školách.

Jedním z prestižních oborů na naší škole je Provoz diplomatických služeb. Absolvent vykonává specializované činnosti na zastupitelských úřadech, úřadech EU a úřadech státní správy. Během studia získá vědomosti a dovednosti nejen z oblasti účetnictví, práva, personálního managementu a psychologie, ale zejména v oblasti estetiky, jednání, vystupování, diplomatického protokolu či oblasti zdravé výživy.

Dalšími čtyřletými obory jsou Cestovní ruch nebo Počítačová grafika, vhodná pro zájemce, kteří rádi pracují s dnes stále používanější technikou. Novinkou je obor Veřejná správa a právo, které lze nyní studovat i dálkově.

Co dalšího je ještě možno na škole Bean studovat dálkově?

Dálkově lze studovat tyto obory- Veřejná správa a právo, Provoz diplomatických služeb, Cestovní ruch a Podnikání (3letá nástavba). Novým oborem je Předškolní a mimoškolní pedagogika, která je vyučována buď ve čtyřleté, nebo zkrácené dvouleté verzi, vždy o sobotách – stejně jako veškeré obory dálkového studia. Vzhledem k nové legislativě pro Strážníky městské policie, kteří nejsou vyučeni, jsme připravili 4leté dálkové studium (pro vyučené pak v 3leté variantě), přičemž u obou získáte maturitu, která je po Vás požadována.

Vyučujete u Vás taky některý obor kratší než 4 roky?

Ano, absolventům tříletých oborů s výučním listem nabízíme ještě dvouleté denní studium v oboru Podnikání. Ráda bych poznamenala, že všechny obory denního studia lze studovat s individuálním vzdělávacím plánem, pokud jsou k tomu u studenta zdravotní nebo sociální důvody.

Máte v nabídce také něco pro zájemce, kteří by raději výuční list než maturitu?

Ano, pro ty je tu učební obor kominík, který je z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce velmi žádaný. Obor kominík lze studovat v jednoleté nebo tříleté variantě.

Nabízíte rekvalifikační kurzy?

Ano, ve spolupráci s Úřadem práce Domažlice a SSOŠ a SOU BEAN, s.r.o.- Praha 9 zajišťujeme přípravu a výuku oborů elektronik, prodavač, truhlář, malíř. Délka studia je 1 rok, a je možno jej zakončit závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Je možné si přijít školu prohlédnout osobně?

Samozřejmě. Navštívit nás můžete kdykoliv po telefonické domluvě na tel. 773 971 313. Dny otevřených dveří jsou vždy o sobotách od 9 do 12 hodin v těchto termínech: 12., 19. a 26. ledna, 9. a 23. února a navíc ještě každé pondělí od 14. do 16.30 hodin.

 

Na co jsou zaměřeny přijímací zkoušky u oborů, kde jsou třeba?

Přijetí žáka se řídí jeho zájmem o obor, který pověřujeme při pohovoru a výsledky státních přijímacích zkoušek. Dále dokládá výsledky z 8. a 9. třídy ZŠ. Plusem je samozřejmě účast v různých soutěžích a olympiádách.

Jak vysoké je školné?

Záleží na oboru. Cena ročního školného se pohybuje od 18 do 25 tisíc. Při současném studiu několika oborů a při individuálním studijním plánu je stanoveno po dohodě školné individuální. Doporučuji využít různých slev. Snažíme se zájemcům o studium vycházet vstříc, je tedy možná individuální dohoda, poskytnutí slevy ze sociálních důvodů.

PRIORITY STŘEDNÍCH ŠKOL BEAN:

-výuka pěti cizích jazyků

- možnost studia podle individuálních studijních plánů

- zahraniční stáže

- praxe ve firmách

- elektronická kontrola průběhu studia

- Wi-fi v celé budově dostupné studentům

- stravování ve školní jídelně

- sportovní kurzy

KONTAKT:

Střední odborná škola a Gymnázium BEAN s.r.o.

Trnkova 125

345 61 Staňkov

Tel.: +420 379 482 146 e-mail: stankov@bean.cz

www.obchodniakademie.cz