V současné době se žáci končící základní vzdělání  rozhodují jaký učební obor nebo střední vzdělání si zvolit.  Co jim může nabídnout Střední odborné učiliště v Domažlicích?

            Žáky vzděláváme ve 3 čtyřletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou – mechanik seřizovač (programování a obsluha CNC strojů), gastronomie, kosmetické služby, a v 6 tříletých oborech vzdělání poskytujících střední vzdělání s výučním listem – obráběč kovů, obráběč kovů se zaměřením na obsluhu CNC strojů, strojní mechanik, strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů (v kooperaci s firmou Gerresheimer Horšovský Týn), strojní mechanik se zaměřením nástrojař, truhlář, elektromechanik pro zařízení a přístroje i se zaměřením na zabezpečovací techniku a nově od 1. září 2018 také se zaměřením na automatizaci a robotizaci (vyučujeme ve Stodě), kuchař – číšník, kadeřník (oba tyto obory vyučujeme jak v Domažlicích, tak i ve Stodě). Absolventům tříletých oborů vzdělání nabízíme nástavbové studium podnikání v denní formě studia jak v Domažlicích, tak i ve Stodě. Pro absolventy oboru kadeřník nabízíme nově nástavbu podnikání se zaměřením na vlasový styling.

 

Barometrem úspěšnosti školy jsou nejrůznější soutěže. Jsou v nich úspěšní vaši žáci a studenti?

            Naši žáci jsou velmi úspěšní v soutěžích odborných dovedností. Umisťují se na prvních místech v republikových technických soutěžích. Největší úspěchy máme ve strojírenských soutěžích. Zopakovali jsme první místa v soutěžích truhlářských.

Miroslav Mušálek, žák 2. ročníku oboru truhlář v soutěži „Zlaté české ručičky 2017“, zvítězil v kategorii pevná hračka autorů do 16 let a získal titul „Zlaté české ručičky 2017“ za mechanickou housenku. Tomáš Hruška, žák 3. ročníku oboru truhlář, získal titul „Zlaté české ručičky 2017“, zvítězil v kategorii hlavolam – stavebnice autorů od 17 let, vyrobil velkou motorickou hru. Na 3. místě se umístil Jan Škampa, žák 3. ročníku oboru strojní mechanik, v kategorii pevná hračka od 17 let s výrobkem, který nazval – kasička náklaďák a rovněž může nosit titul „Zlaté české ručičky 2017“. Všichni tři žáci projevili nejen svoji šikovnost, ale také kreativitu a nápaditost, vyrobené hračky a hlavolam předali dětem v dětských domovech.

Lukáš Knopf, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, získal 1. místo v programování CNC strojů v řídicím systému Heidenhain na soutěži Mladí strojaři v programování CNC obráběcích strojů, která byla součástí Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Na 3. místě v programování Heidenhain se umístil Robert Leeder, žák 4. ročníku oboru mechanik seřizovač, a ze stejné třídy na 3. místě v programování CNC strojů v řídicím systému Sinumerik společnosti Siemens Tomáš Heřman.

Tým žáků 4. ročníku oboru mechanik seřizovač ve složení Iva Halajová, Vladimír Tománek a Tomáš Heřman vybojovali 2. místo v soutěži partnerských škol firmy Siemens SINUMERIK CUP 2017 v programování CNC strojů Siemens.

            Na konci ledna zabodovali 3. místem žáci 3. ročníku oboru mechanik seřizovač Rostislav Gruber, Lukáš Forst, Svatopluk Hudec a Tomáš Langmajer v soutěži Navrhni technologii a vyhraj, kterou pořádala firma Pramet Tools v Šumperku. Přihlásit se mohli studenti ze střední a vysoké školy z České i Slovenské republiky. Úkolem žáků bylo navrhnout optimální ekonomickou technologii obrobení součásti dle výkresu, vybrat vhodné nástroje a upínače, zvolit vhodné řezné podmínky a vypočítat čas potřebný k obrobení součásti. Žáci využili bohatých zkušeností získaných na odborném výcviku, jsou schopni provázat technologii, programování a výrobu a obstát v silné konkurenci středních a vysokých škol.                      

 

Spolupracujete s firmami, aby žáci postupně poznávali reálný život v praxi?

                Naše škola úzce spolupracuje s firmami nejen domažlického regionu, v nichž žáci v posledních ročnících tříletých nebo čtyřletých oborů vzdělání konají odborný výcvik. Mohou si tak veškeré odborné znalosti, dovednosti a pracovní návyky získané v teoretických předmětech i na pracovišti odborného výcviku ověřit přímo ve firmě. Zde se žáci seznámí s výrobním zaměřením firmy, kulturou firmy, vyzkouší si pod vedením instruktora ve firmě různé pracovní pozice, práci na strojích a zařízeních, a v rámci produktivní práce si mohou i slušně vydělat. Jako bonus a vyvrcholení všech těchto aktivit mohou žáci získat i pracovní smlouvu. Většina našich absolventů se tímto způsobem umístila ve firmách, kam po vystudování nastoupili. Velmi oceňují, jak naši žáci, tak i instruktoři ve firmách, tuto možnost se vzájemně poznat ještě před podepsáním pracovní smlouvy. Známé je kooperační vzdělávání s firmou Gerresheimer Horšovský Týn v oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů a stipendijní programy firem – Gerresheimer Horšovský Týn, ROC Galvanik Domažlice, Kdynium Kdyně, Strojírny Kohout Kdyně a Kovo Tomandl CNC Sedlice, Stolfig Chotěšov, MD elektronik Chotěšov, SWA Stod, MBtech Bohemia Plzeň, AZ-CZECH Meclov spadající pod koncern Continental, Rosenberg Klenčí pod Čerchovem a Steatit sídlící ve stejném městysu. Výhoda těchto stipendijních programů pro žáky spočívá v tom, že je firma sponzoruje již v průběhu studia a od 1. ročníku jim měsíčně vyplácí finanční částku, která se odvozuje od studijních výsledků v odborných předmětech, v odborném výcviku a pokud má firma zahraniční účast, tak rovněž z výsledků německého jazyka a docházky.

            Nejdůležitější zpětná vazba je z firem a podniků, které se snaží s naší školou spolupracovat a zaměstnávají naše absolventy. Spokojenost zaměstnavatele s našimi žáky je pro nás nejlepším zhodnocením naší práce.

            Velmi významné je pro nás ocenění, které jsme získali v Plzni 10. listopadu 2017 od zaměstnavatelů. Na základě hlasování firem Plzeňského kraje získalo SOU Domažlice 2. místo „Škola doporučovaná zaměstnavateli“. Ocenění ze strany zaměstnavatelů jsme obdrželi druhým rokem na festivalu vzdělávání Postiť si na budoucnost, který pořádala RHK PK. 

Na základě častých dotazů našich absolventů a velkého ohlasu ze strany firem pořádáme ve středu 21. března 2018 v prostorách budovy školy Prokopa Velikého 640 již čtvrtý ročník veletrhu pracovních příležitostí v Čechách i v Německu Klíč k příležitostem - Berufsinfomesse pro naše žáky, absolventy a širokou veřejnost. Přítomno bude kolem 25 zástupců nejen strojírensky zaměřených firem, pracovníků škol, komor, cechů a sdružení, kteří dokáží zodpovědět na dotazy případných možností dalšího studia v Čechách a v Německu nebo získat informace z první ruky ohledně pracovního uplatnění, získat velmi cenné kontakty. Přítomni budou zástupci všech oborů, které na škole vyučujeme – strojírenství, elektromechanik, truhlář, gastronomie, kadeřník, kosmetička. Srdečně zvu absolventy naší školy a širokou veřejnost 21. března 2018 od 14.00 do 17.00 hod. do budovy školy Středního odborného učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640.

             

Plánujete další investice do rozvoje SOU v Domažlicích?

            Samozřejmě plánuji. Do konce roku 2018 bychom měli dokončit stavbu nové víceúčelové haly pro výuku odborného výcviku strojírenských oborů v Rohově ulici. Žáky čeká výuka 21. století se současným trendem digitalizace a s ní související automatizace výroby a změny na trhu práce. Tato stavba je za 45 miliónů korun. Dalším úspěšným projektem je nákup CNC stroje pro žáky oboru truhlář za cca 1,8 miliónů korun. S tímto strojem se mohou seznámit žáci základních škol v rámci mimoškolních kroužků nebo široká veřejnost formou prakticky zaměřených workshopů, a to od května tohoto roku. Jsme také součástí velkého projektu Plzeňského kraje Podpora odborného vzdělání v PK, kdy v rámci tohoto projektu budeme nakupovat do strojírensky zaměřených oborů nové stroje a zařízení za cca 1 milión korun. Od března jsou pro naše žáky a pro žáky z pěti partnerských základních škol (ZŠ Komenského 17 a ZŠ Msgre. Staška v Domažlicích, ZŠ Kdyně, ZŠ Poběžovice a ZŠ Staňkov) připraveny kroužky, v nichž se seznámí a vyzkouší si práci na těchto nových strojích. Investice plánuji rovněž do Stoda. Zde budeme realizovat v době hlavních prázdnin rekonstrukci kadeřnického salónu v Plzeňské ulici. Žáci oboru elektromechanik získají v průběhu měsíce března nový stroj na plošné spoje. V rámci dne otevřených dveří ve Stodě nám firma Lintech Domažlice poskytla mikrobodový programovatelný stroj na průmyslové značení výrobků a dílů.

 Firmy nabízející stipendium:

 

Gerresheimer Horšovský Týn spol. s r.o. - sponzorování žáků oboru strojní mechanik se zaměřením na obsluhu lisů pro vstřikování plastů, elektromechanik pro zařízení a přístroje, strojní mechanik se zaměřením nástrojař

 

ROC Galvanik s.r.o. Domažlice – sponzorování žáků oboru strojní mechanik

KDYNIUM a.s. Kdyně – sponzorování žáků mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik

Strojírny Kohout spol. s r.o. Kdyně – sponzorování žáků mechanik seřizovač, obráběč kovů

KOVO TOMANDL CNC s.r.o. – sponzorování žáků oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik

Stolfig s.r.o. Chotěšov - sponzorování žáků oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik

Rosenberg Klenčí p. Čerch. – sponzorování žáků oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů

Steatit Klenčí p. Čerch. – zajímavé bonusy žákům oboru mechanik seřizovač, obráběč kovů

AZ-CZECH Meclov spadající pod koncern Continental – sponzorují žáky oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, strojní mechanik, strojní mechanik se zaměřením nástrojař (dohromady 20 žáků)

MD Elektronik Chotěšov – sponzorování žáků oborů mechanik seřizovač, obráběč kovů, elektromechanik pro zařízení a přístroje (dohromady 20 žáků)

SWA Stod – sponzorování žáků oboru strojní mechanik se zaměřením nástrojař

MBtech Bohemia Plzeň – sponzorování žáků oboru mechanik seřizovač

 zleva Lukáš Forst, Rostislav Gruber a Svatopluk Hudec - 3. místo v republikové soutěži Navrhni technologii s vyhraj! Výborný úspěch v silné konkurenci středních a vysokých škol.

   

                                                                    

 Zadaný soutěžní úkol navrhnout technologii na obrobení dané součástky (přípojka čerpadla) dle výkresu a zadání.

 

 Vítězný hlavolam – stavebnice Tomáše Hrušky, žáka 3. ročníku oboru truhlář. Získal titul „Zlaté české ručičky 2017“.

 

 Vítězná pevná hračka Miroslava Mušálka, žáka 2. ročníku oboru truhlář. Získal titul „Zlaté české ručičky 2017“.

 

 

 při práci s robotem na Dnu otevřených dveří na SOU Domažlice, žáci ze ZŠ si mohou formou kroužků vyzkoušet ovládání robota

 

Ukázka digitální továrny na Dnu otevřených dveří na SOU Domažlice

 

Příprava dronů při Dnu otevřených dveří na SOU Domažlice, žáci ze ZŠ si mohou formou kroužků s drony zalétat a zpracovat natočené snímky.

 

 SOU Domažlice Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
 E-mail: skola@soudom.cz | www.soudom.cz | www.soudom-stod.cz |
 tel.: 379 410 620 – 42

 

 

 

 

 

 

 

 

.