O Národní potravinové sbírce jsme se bavili s Tomášem Gajdošíkem, manažerem sbírky za organizující BPS – Byznys pro společnost.

Co je cílem Národní potravinové sbírky?

Chceme dát možnost projevit lidem solidaritu s těmi, kterým nezbývá dost prostředků na základní trvanlivé potraviny či drogistické zboží. Nákupem mohou lidé nejen pomoci, ale současně ukázat, že si uvědomují, že jsou mezi námi lidé v tíživé životní situaci. Trvanlivé potraviny a drogistické zboží putuje například matkám samoživitelkám, seniorům, lidem v azylových domech a dalším potřebným. Každoroční vlnu solidarity podtrhují také dobrovolníci, kteří pomohou sbírku uskutečnit.

Zdroj: BPS - Byznys pro společnost, z. s.

Co mohou lidé darovat?

Hlad není bohužel ani u nás abstraktní pojem - podle kvalifikovaných odhadů u nás žije na hranici chudoby nebo sociálního vyloučení téměř 1,5 milionu lidí.  Budeme rádi za každou darovanou trvanlivou potraviny či drogistické zboží pro lidi, kterým se nedostává. Je také důležité, aby lidé při darování potravin nezapomněli na výživovou hodnotu potravin a jejich kvalitu. Dárci mohou najít inspiraci na www.narodnipotravinovasbirka.cz, kde je k dispozici kalkulačka, na které si mohou například spočítat, jaké množství potravin potřebuje na jeden týden senior nebo kolik drogistických potřeb využije čtyřčlenná rodina se dvěma dětmi na dva měsíce.

Zdroj: BPS - Byznys pro společnost, z. s.

Kde se sbírka uskuteční?

Do Národní potravinové sbírky se letos se svými vybranými prodejnami zapojí Albert, BILLA, drogerie dm markt, Globus, Lidl, Makro, Penny Market, ROSSMANN a Tesco. Přehled všech prodejen, kde se sbírka uskuteční je k dispozici na www.narodnipotravinovasbirka.cz.

Kam darované trvanlivé potraviny a drogerie putují?

Cesta vybraných potravin a drogerie vede z nákupního košíku dárců k dobrovolníkům, kteří budou přímo v obchodech za pokladnami a budou označeni logem sbírky. Ti převezmou darované potraviny, roztřídí a večer 10. listopadu budou darované potraviny převezeny do potravinových skladů České federace potravinových bank. Odtud již potraviny putují k charitativním organizacím - NADĚJI, Armádě spásy, Charitě České republiky a přes ně k potřebným.

Zdroj: BPS - Byznys pro společnost, z. s.

V čem je sbírka letos jiná?

Mezi cíle Národní potravinové sbírky patří nejen získat trvanlivé potraviny a drogistické zboží pro potřebné, ale organizátor chce upozornit i na nelehkou situaci, lidí, k nimž pomoc směřuje. Letos se proto BpS - Byznys pro společnost spojil s Klubem svobodných matek. Členky klubu se jako dobrovolnice zapojují do sbírky a část z vybraného zboží pomůže i jim.

Více na www.narodnipotravinovasbirka.cz