Dle výsledků aktuálního průzkumu[i] „Já a cukrovka“ mezi diabetiky 2. typu v Česku si 50 % lidí s cukrovkou neměří hladinu glukózy tak pravidelně, jak by mělo. A čtvrtina si ji dokonce neměří vůbec.

Mít přehled o hladině glukózy je při léčbě diabetiků zásadní

U diabetiků 2. typu je důležitá nejen správná léčba, klíčový je také pravidelný monitoring hladiny glukózy (tzv. selfmonitoring). Ten jim poskytuje aktuální přehled o jejich onemocnění a v některých případech jim díky přesně stanovené hodnotě umožnuje upravit si dávkování léků, dietní opatření či míru zátěže.

Neměří se. A to z různých důvodů

Častým problémem u diabetiků 2. typu je zapomnětlivost – podle průzkumu k němu dochází nejvíce mezi mladými diabetiky ve věku 27-35 let. Změřit se zapomene 40 % z nich. Mezi dalšími důvody, kvůli kterým diabetici 2. typu neprovádějí pravidelné kontroly hladiny glukózy, pak respondenti zmiňují komplikace způsobené s měřením. Vadí jim píchat se při měření do prstu, protože to považují za bolestivé.

Jde to i bez píchání do prstu

Ke klasickému způsobu monitoringu hladiny glukózy přitom již existuje mnohem pohodlnější alternativa v podobě senzoru. S jeho využitím diabetikům odpadá nutnost měřit hodnoty pomocí vpichů do prstu za účelilustrační fotoZdroj: Abbott Laboratories, s.r.o./archivem odběru vzorku krve.  Malý voděodolný senzor se nosí na horní části zadní strany paže a vydrží 14 dní. „Glukózové senzory přinášejí nové a do značné míry revoluční možnosti ve snaze zlepšit kompenzaci pacientů s diabetem. Senzory lze s úspěchem použít v situacích, ve kterých glukometry běžně selhávají, a to i v případech, kdy si pacient měří glykémii mnohokrát denně. Ani časté měření pomocí glukometrů totiž nedokáže dostatečně postihnout trend budoucího vývoje glykémie, navíc k řadě ‚poklesů‘ a ‚vzestupů‘ glykémie dochází bez povšimnutí mezi jednotlivými měřeními. Velice důležitou funkcí senzorů jsou tzv. trendové šipky, které se spolu s aktuální hodnotou glykémie zobrazují na displeji čtečky a umožňují odhadnout budoucí vývoj glykémie. Zavedení glukometrů do každodenní praxe v osmdesátých letech minulého století umožnilo postupně snížit výskyt akutních komplikací diabetu 1. i 2. typu. Předpokládá se, že zavedení glukózových senzorů umožní významně snížit výskyt obávaných chronických komplikací,“ uvádí diabetolog MUDr. Jan Šoupal, Ph.D., ze 3. interní kliniky VFN a 1. LF UK v Praze.  

Systém FreeStyle Libre nabízí diabetikům možnost okamžitého monitorování glukózy díky neinvazivní technologii – pomocí senzoru a čtečky. Senzor aktualizuje hodnoty koncentrace glukózy každou minutu a ukládá až 8 hodin dat v 15minutových intervalech. S rozměry podobnými padesátikoruně nabízí diskrétní řešení pravidelného monitoringu. Čtečka snímá hodnoty během vteřiny, a to i přes oblečení. S pomocí specializovaného softwaru je možné z dat generovat exporty a přehledy, které diabetikovi i jeho lékaři pomohou precizněji nastavit léčbu. Čtečku i senzor lze objednat na freestylelibre.cz. FreeStyle Libre je zdravotnický prostředek.

ADC-25456 v1.0 07/20
[1] Zdroj: Průzkum Instant Research „Já a cukrovka“ realizovaný v květnu 2020. Celkem 219 respondentů s diabetem 2. typu, reprezentativní vzorek populace ve věku 21–65 let, celá ČR.