Odborníci vědí, že zatímco hluk pronikající zvenčí lze eliminovat vhodným situováním stavby, popřípadě volbou vhodných fasádních prvků, hluk, vznikající uvnitř prostoru, je nutné ´uvěznit´ v místě jeho samotného vzniku. Jedním z míst technického zařízení budov, která se podílejí na tvorbě vnitřního hluku, je odpadní systém pro odvod splaškové a dešťové vody. Ten o sobě totiž mnohdy ´dává vědět´ nejrůznějším šploucháním, zurčením, šustěním a sykotem, tedy efekty, které patří spíše do nitra přírody než do komfortního interiéru. Vlivem proudění naráží voda rychlostí několika desítek kilometrů za hodinu na stěny potrubí. Nárazy jsou obzvlášť silné v místech přechodů mezi svislým a ležatým odpadním potrubím, tedy v místech oblouků, odboček, redukcí apod. Tento vysokofrekvenční zvuk navíc mnohdy znásobuje rezonance vzduchového sloupce v potrubí."

Skolan dB zcela vyhovuje požadavkům desetiletími prověřené teorie i praxe, podle níž dokáže hluk účinně tlumit pouze silná stěna a vysoká hustota materiálu. Proto jsou tiché odpadní trubky a tvarovky Skolan dB, dodávané v DN 50, 70, 100, 125, 150 a 200, vyráběny se silnou stěnou z materiálu o hustotě 1,6 g/cm3. Díky robustní konstrukci pak mají nejen vynikající akustické vlastnosti, ale také schopnost obstát i v nejnáročnějších podmínkách. „Při testování, které proběhlo v Institutu požární ochrany a ochrany před hlukem v Essenu, bylo dosaženo hodnot vnějšího hluku významně nižších, než které požaduje DIN 4109 – německá norma pro místnosti ´chráněné před hlukem´. Naměřená hodnota 20 dB byla dokonce výrazně po limitech požadovaným přísnější směrnicí VDI 4100 (25 dB). V praxi to znamená, že použitím odpadního systému Skolan dB lze docílit hodnot vnějšího hluku na prahu lidského vnímání."

Tichá kvalita

Zárukou vysoké kvality produktu Skolan dB a také ostatních výrobků společnosti OSMA je špičková firemní laboratoř i stálá mezioperační kontrola během výrobního procesu, který probíhá v souladu se systémem řízení kvality (TQM) a splňuje požadavky normy EN ISO 9001.

Skolan dB svými jedinečnými vlastnostmi jednoznačně přispívá k zvýšení kvality bydlení, a tím také ke zhodnocení nemovitostí.

Gebr. Ostendorf - OSMA zpracování plastů, s. r. o., Komorovce 1, Humpolec 1, INFO LINKA: 565 777 111, obchod@osma-cz.cz

www.kanalizacezplastu.cz

KOMERČNÍ PREZENTACE